Etoro. Συνολική Βαθμολογία 3.7/5

Συνοπτική Ματιά στην Εταιρία Etoro

Η χρηματιστηριακή Etoro παρέχει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών  πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, η οποία προσφέρει τόσο επενδύσεις σε μετοχές όσο και κρυπτονομίσματα, καθώς και τις συναλλαγές μέσω CFD.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2007 και εδρεύει στην Κύπρο, και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της eToro είναι  ότι δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να αντιγράψει συναλλαγές από άλλους χρήστες , με αυτό το μοντέλο η εταιρία έχει καταφέρει  την ταχεία ανάπτυξη της και μετράει πάνω από 10.000.000 πελάτες παγκοσμίως. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης αυτές τις υπηρεσίες στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της μοναδικής πλατφόρμας είναι η ευκολία με την οποία ένας μεμονωμένος πελάτης είναι σε να αντιγράψει επιτυχημένες επενδυτικές τακτικές από έμπειρους επενδυτές.

Η πλατφόρμα eToro διαθέτει πολλούς εμπόρους που θέλουν να αντιγραφούν και ακολουθούν τους κανόνες ελέγχου κινδύνου. Αυτή η προσβασιμότητα επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμών να μιμούνται τις συναλλαγές και τις στρατηγικές συναλλαγών των πιο επιτυχημένων πελατών, αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο. Ενώ και  άλλες χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν μια παρόμοια δυνατότητα, κανένας δεν την ενσωμάτωσε , όπως και το eToro. Σημειώνουμε εδώ ότι η αντιγραφή συναλλαγών δεν αποτελεί εγγύηση ούτε για κέρδη ούτε για ζημίες.

Αν και η πλατφόρμα  δείχνει αδυναμίες σε σύγκριση με μερικούς άλλους μεσίτες forex,  είναι καλά προσαρμοσμένη για όσους έχουν μια βασική κατανόηση της διαπραγμάτευσης forex και κρυπτονομισμάτων. Το υψηλότερο από το μέσο όρο ύψος της προμήθειας  για συναλλαγές forex είναι ένα από τα εμφανή αρνητικά της πλατφόρμας ενώ γ εξυπηρέτηση πελατών πάσχει  καθώς οι παίχτες  χρειάζονται προσωπική επαφή σε πραγματικό χρόνο για να επιλύσουν ένα πρόβλημα, κάτι που η χρηματιστηριακή eToro δεν παρέχει. Αυτό είναι πιθανώς ένας μεγάλος παράγοντας που οδηγεί σε παράπονα πελατών.

Το τέλος απόσυρσης μπορεί να είναι ενοχλητικό και  η έλλειψη τεχνολογίας σύνδεση με βοηθητικές εφαρμογές  μπορεί να είναι ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα για πιο προηγμένους εμπόρους καθώς το eToro δεν παρέχει δυνατότητα στους πελάτες να συνδέουν λογισμικό ή αλγόριθμους άλλων εταιριών (όπως το MetaTrader 4 Expert Advisors).Τα  μεγάλα  spreads και ο σχετικά μικρός κατάλογος προϊόντων, παράλληλα με την  έλλειψη προσαρμοστικότητας  θα μπορούσε να στείλει πιο απαιτητικούς παίχτες σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες

Χρηματιστηριακή Etoro

Μερικά βασικά στοιχεία

  • Ελάχιστη κατάθεση: 200 Ευρώ
  • Προμήθεια: EUR/USD 3.0 ελάχιστα pips
  • Καλύτερο για: αντιγραφή συναλλαγών

Πλεονεκτήματα

  • Πλατφόρμα συναλλαγών αντιγραφής
  • πολύ καλά γραφήματα
  • πολλές επιλογές σε κρυπτονομίσματα

Μειονεκτήματα

  • Μικρά περιθώρια της πλατφόρμας για προσαρμοσμένες  στο  χρήστη επιλογές
  • Δεν υπάρχει ροή ειδήσεων με νέα
  • Δεν υπάρχει πλατφόρμα στην ελληνική γλώσσα

Εμπιστοσύνη  4.4/5

Η χρηματιστηριακή αδειοδοτημένη μέσω της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και συμμορφώνεται με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).Το eToro έχει επίσης άδεια από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA), η οποία απαιτεί λεπτομερέστερες μελέτες αποφυγής  κινδύνου.Τα ψιλά  γράμματα λένε  ότι η εταιρία μπορεί να κρατήσει κεφάλαια πελατών σε τράπεζες εκτός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, αυξάνοντας τον κίνδυνο σε περίπτωση αδυναμίας τραπεζών, αλλά παρέχει προστασία κεφαλαίων μέχρι € 20.000. Δεν υπάρχει ι πρόσθετη κάλυψη μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών ενώ η εντολή για  διακοπή των απωλειών για κρυπτονομίσματα  δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το 25% της έκθεσης,. Οι κανόνες της ΕΑΚΑΑ που άρχισαν να ισχύουν τον Αύγουστο του 2018 υπαγορεύουν την προστασία αρνητικού υπολοίπου , ώστε οι πελάτες να μην μπορούν να χάσουν περισσότερο από το 100% της αξίας του λογαριασμού τους. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν τον έλεγχο ταυτότητας διπλής ταυτοποίησης  μέσω τηλεφωνικού αριθμού και την κρυπτογράφηση SSL.Η εκτεταμένη τεκμηρίωση σχετικά με τις πολιτικές βέλτιστης εκτέλεσης και σύγκρουσης συμφερόντων δημιουργεί εμπιστοσύνη, αλλά ο μεσίτης ενεργεί ως διαμορφωτής αγοράς και μεσάζων σε όλες τις συναλλαγές. Τα δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με τις προμήθειες της εταιρίας είναι διαθέσιμα και διασφαλίζουν την διαφάνεια.

 

Εμπειρία πλατφόρμας για υπολογιστές 2.6/5

Η χρηματιστηριακή eToro είναι βασισμένη στο διαδίκτυο και είναι προσανατολισμένη στην ευκολία για τον χρήστη χωρίς πολυπλοκότητα και με αυτό τον τρόπο λιγότερο έμπειροι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από την απλότητα της πλατφόρμας. Η διαθεσιμότητα σε διαγράμματα είναι εκπληκτικά πλήρης, με 66 δείκτες και πολλά εργαλεία σχεδίασης. Η πλατφόρμα χαρτογράφησης δεν διαθέτει λειτουργία backtest, αν και η πλατφόρμα διαθέτει δεδομένα απόδοσης από τα CopyTraders και CopyPortfolios.

Δεν υπάρχει επιλογή για ρύθμιση στην ελληνική γλώσσα ενώ  δεν προσφέρονται εναλλακτικές λύσεις συνεργασίας με MetaTrader ή άλλων βοηθητικών εργαλείων.

Υπάρχουν εφαρμογές της πλατφόρμας που παρέχουν την δυνατότητα αυτοματοποιημένων  συναλλαγών   οι οποίες αποτελούν αντιγραφή στρατηγικών από άλλους επενδυτές. Τέτοια εφαρμογή είναι η λίστα παρακολούθησης που δείχνει  τα ποσοστά αγορών και πωλήσεων άλλων χρηστών  σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την ταχεία ανάλυση και αντιγραφή τους.

Πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα 4.3/5 

Όλοι οι σύγχρονοι διαδικτυακού χρηματιστές βασίζονται στις πλατφόρμες για κινητά τηλέφωνα. Σε αυτό τον τομέα το Etoro παίρνει υψηλή βαθμολογία καθώς οι εκδόσεις του για κινητά για iOS και Android επιτρέπουν εύκολο συγχρονισμό μεταξύ πλατφορμών, με καλά οργανωμένα μενού αλλά λιγότερες δυνατότητες διαγραμμάτων  και περιορισμένη προσαρμογή. Το μενού ένδειξης έχει συρρικνωθεί σε πέντε βασικούς τύπους ενώ το σύστημα εισαγωγής παραγγελιών είναι ταυτόσημο με την έκδοση για broswer. Η λίστα παρακολούθησης δεν περιλαμβάνει δεδομένα θέσης πελάτη, σε αντίθεση με την έκδοση για broswer. Τέλος οι χρήστες μπορούν να ορίσουν ειδοποιήσεις τιμών, ενώ παράλληλα λαμβάνουν ειδοποιήσεις  push για συμβάντα αγοράς και θέματα του λογαριασμού τους

Έρευνα ­  2.5/5

 

Η έρευνα δεν είναι καλά οργανωμένη, ορισμένα θέματα, όπως τα κρυπτονομίσματα, καλύφθηκαν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από την ανάλυση forex ή αγοράς, γεγονός που μάλλον είναι αποτέλεσμα από την κρυπτο-μανία του 2017. Παρατηρήσαμε ότι  λίγα άρθρα κάλυπταν θέματα θεμελιώδους ή τεχνικής ανάλυσης χρηματιστηριακών προϊόντων.

 

Εκπαίδευση 3/5

 

Το  εκπαιδευτικό υλικό δεν μας εντυπωσίασε.Ένας σύνδεσμος με το όνομα Live Webinar, στο κάτω μέρος δημιούργησε μια σελίδα χωρίς προγράμματα ή αρχεία. Η εκπαιδευτική πύλη είναι απογοητευτική, με μόλις 11 βασικά προγράμματα σε παρουσίαση τύπου PowerPoint. Κανένα γραπτό εκπαιδευτικό υλικό δεν βρέθηκε στην σελίδα εκτός από τις περιγραφές των λειτουργιών στις πλατφόρμες  και των χρηματοοικονομικών εργαλείων

 

Ειδικά χαρακτηριστικά  2.7/5

 

Το eToro επικεντρώνεται στις δυνατότητές του, δηλαδή στην κοινωνική δικτύωση και αντιγραφή εμπορικών συναλλαγών και στην αυτοματοποιημένη επένδυση σε αντίγραφα χαρτοφυλακίων.Η έλλειψη εκπτώσεων στις προμήθειες  φαίνεται να είναι η τιμή της απλότητας και της  υπηρεσίας αντιγραφής των εμπειρογνωμόνων.

Παρόλο που οι συγκρίσεις μεταξύ των πιο δημοφιλών brokers και του eToro μπορεί να οδηγήσουν σε δυσμενή συμπεράσματα , εάν δεν λάβετε υπό όψι τα εγγενή χαρακτηριστικά  αυτής της πλατφόρμας η πλατφόρμα είναι  ισχυρή για όσους θέλουν να στηριχθούν κατά κύριο λόγο στην αντιγραφή των χαρτοφυλακίων προηγμένων πελατών (στο πρόγραμμα CopyTrader) ή σε αντιγραφή τακτικών από αλγόριθμους (roboadvisor στο πρόγραμμα CopyPortfolios). Το  2019, το eToro έχει επενδύσει στην παροχή επιλογών που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα παρέχοντας στους χρήστες  πάνω από 50 επιλογές συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα

Επενδυτικά προϊόντα  3.5/5

Ο κατάλογος προϊόντων της εταιρίας είναι σχετικά μικρός, με 47 ζεύγη νομισμάτων και 19 CFD εμπορευμάτων και  δεικτών . Καλύπτει επίσης 1.500 μετοχές, καθώς και ένα εντυπωσιακό αριθμό από  77 CFD κρυπτονομισμάτων. Το CopyPortfolio επεκτείνει τον κατάλογο προϊόντων, επειδή οι αλγόριθμοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αγορές που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες ως CFD.

 

Προμήθειες και αμοιβές 2.7/5

Οι προμήθειες της χρηματιστηριακή είναι αρκετά υψηλές σε σχέση με άλλες εταιρίες, με την προμήθεια για το ζεύγος  EUR / USD στα 3,0 pips και το S & P 500 στα 75,00 pips. Τα spreads των μετοχών είναι κλειδωμένα με ανταγωνιστική τιμή 0,09% .Στα ψιλά γράμματα  βλέπουμε  επίσης ότι τα spreads μπορούν να διευρυνθούν σημαντικά καθώς αλλάζουν οι συνθήκες της αγοράς.

Ένα σημαντικό θετικό χαρακτηριστικό είναι ότι η μακροχρόνια  διατήρηση μη μοχλευμένων μακροχρόνιων συναλλαγών δεν χρεώνετε extra και επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα για να κάνουμε μεσοπρόθεσμες επενδύσεις χρησιμοποιώντας τα CFD

Όσον αφορά για τα μοχλευμένα προϊόντα  οι δαπάνες για την μακροχρόνια διατήρηση τον συναλλαγών είναι υψηλότερες από το μέσο όρο.

Η εταιρία έχει μια χρέωση 5 $ πλέον των τραπεζικών χρεώσεων για αναλήψεις, ενώ  δεν επιτρέπονται αναλήψεις μικρότερες από 50 ευρώ. Οι λοιπές χρεώσεις  περιγράφονται πλήρως σε μια σελίδα με εύκολη ανάγνωση, που είναι αναλυτική και  ενώ υπάρχουν  τέλη αδράνειας, που είναι  10 ευρώ το μήνα και ξεκινούν να ισχύουν μετά από 12 μήνες σταματήματος της δραστηριότητας του λογαριασμού

 

Υποστήριξη  Πελατών 3.2/5

Στην  σελίδα της επικοινωνίας  αναφέρεται ότι υπάρχει υποστήριξη 24/5 αλλά δεν αναγράφονται αριθμοί τηλεφώνου . Ένας σύνδεσμος οδηγεί σε μια βάση δεδομένων ερωτήσεων και απαντήσεων καθώς και μια πύλη εισόδου σε ένα σύστημα έκδοσης εισιτηρίων εξυπηρέτησης , ένα είδος υποστήριξης που εγκαταλείφθηκε από τις περισσότερες επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία.Το eToro διατηρεί ενεργούς λογαριασμούς Twitter και Facebook, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως για καταχωρήσεις μάρκετινγκ.

Τι πρέπει να συγκρατήσετε

Η χρηματιστηριακή Etoro προσφέρει μια καλή επιλογή για τους αρχάριους επενδυτές με περιορισμένο χρόνο στην διάθεση τους και θέλουν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες ενός συμβούλου ρομπότ και την δυνατότητα αντιγραφής των πιο επιτυχημένων επενδυτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Αντίθετα  οι επαγγελματίες πελάτες που αναζητούν ευρύτερο φάσμα χρηματιστηριακών υπηρεσιών, άμεση εξυπηρέτηση πελατών και ανταγωνιστικό κόστος θα πρέπει πιθανώς να το  αναζητούν αλλού.

Το eToro είναι μια πλατφόρμα πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων που προσφέρει τόσο επενδύσεις σε μετοχές όσο και σε κρυπτονομίσματα, καθώς και συναλλαγές CFD.

Λάβετε υπόψη ότι τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 67% των λογαριασμών επενδυτών λιανικής χάνουν χρήματα όταν ανταλλάσσουν CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να σκεφτείτε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.

Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. 

Τα Κρυπτονομίσματα είναι ευμετάβλητα μέσα που μπορούν να κυμαίνονται ευρέως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και επομένως δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Εκτός από τα CFD, η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων δεν ρυθμίζεται και επομένως δεν εποπτεύεται από κανένα κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

Η eToro USA LLC δεν προσφέρει CFD και δεν αντιπροσωπεύει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτής της έκδοσης, το οποίο έχει ετοιμαστεί από τον συνεργάτη μας χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το eToro.

 

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.

Share Tweet

Top Πάροχοι σε crypto trading

Plus500 Ξεκίνα με Plus500
*72% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Capital Capital.com
Το 76.72% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
Ava Trade Αξιόπιστο trading στην Ava Trade
*71% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.