Έξυπνα Συμβόλαια – Λειτουργία και Χαρακτηριστικά

Ο Nick Szabo περιέγραψε για πρώτη φορά τα έξυπνα συμβόλαια τη δεκαετία του 1990. Τότε, όρισε ένα έξυπνο συμβόλαιο ως εργαλείο που επισημοποιεί και ασφαλίζει τα δίκτυα υπολογιστών συνδυάζοντας πρωτόκολλα με διεπαφές χρήστη.

Ο Szabo συζήτησε την πιθανή χρήση έξυπνων συμβολαίων σε διάφορους τομείς που περιλαμβάνουν συμβατικές συμφωνίες. Όπως, συστήματα πίστωσης, επεξεργασία πληρωμών και διαχείριση δικαιωμάτων περιεχομένου.

Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, ενδέχεται να ορίσουμε ένα έξυπνο συμβόλαιο ως εφαρμογή ή πρόγραμμα που λειτουργεί σε blockchain. Συνήθως, λειτουργούν ως ψηφιακή συμφωνία που επιβάλλεται από ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων. Αυτοί οι κανόνες προκαθορίζονται από τον κωδικό υπολογιστή, ο οποίος αναπαράγεται και εκτελείται από όλους τους κόμβους δικτύου.

Οι έξυπνες συμβάσεις Blockchain επιτρέπουν τη δημιουργία αδιάβλητων πρωτοκόλλων. Αυτό σημαίνει ότι δύο μέρη μπορούν να κάνουν δεσμεύσεις μέσω blockchain, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν ή να εμπιστεύονται το ένα το άλλο. Μπορούν να είναι σίγουροι ότι εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, το συμβόλαιο δεν θα εκτελεστεί. Εκτός από αυτό, η χρήση έξυπνων συμβολαίων μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για μεσάζοντες, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος.

Οι εφαρμογές αυτές γιναν δημοφιλείς από τον δημιουργό και συν-ιδρυτής του Ethereum, Vitalik Buterin. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι κάθε blockchain μπορεί να παρουσιάζει μια διαφορετική μέθοδο εφαρμογής έξυπνων συμβάσεων.

Αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί στα έξυπνα συμβόλαια που εκτελούνται στο Ethereum Virtual Machine (EVM), το οποίο αποτελεί ουσιαστικό μέρος του blockchain Ethereum.

 

Πώς Λειτουργούν τα Έξυπνα Συμβόλαια;

Με απλά λόγια, ένα έξυπνο συμβόλαιο λειτουργεί ως ντετερμινιστικό πρόγραμμα. Εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία όταν και εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, ένα έξυπνο σύστημα συμβάσεων ακολουθεί συχνά τις δηλώσεις «εάν… τότε…». Ωστόσο, παρά τη δημοφιλή ορολογία, τα έξυπνα συμβόλαια δεν είναι νομικές συμβάσεις ούτε έξυπνες. Είναι απλώς ένα κομμάτι κώδικα που εκτελείται σε ένα κατανεμημένο σύστημα (blockchain).

Στο δίκτυο Ethereum, τα έξυπνα συμβόλαια είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση και τη διαχείριση των λειτουργιών blockchain που πραγματοποιούνται όταν οι χρήστες (διευθύνσεις) αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Κάθε διεύθυνση που δεν είναι έξυπνο συμβόλαιο ονομάζεται λογαριασμός εξωτερικής ιδιοκτησίας (EOA). Έτσι, τα έξυπνα συμβόλαια ελέγχονται με κωδικό υπολογιστή και τα EOA ελέγχονται από χρήστες.

Βασικά, τα έξυπνα συμβόλαια Ethereum αποτελούνται από κωδικό σύμβασης και δύο δημόσια κλειδιά. Το πρώτο δημόσιο κλειδί είναι αυτό που παρέχεται από τον δημιουργό της σύμβασης. Το άλλο κλειδί αντιπροσωπεύει το ίδιο το συμβόλαιο, ενεργώντας ως ψηφιακό αναγνωριστικό που είναι μοναδικό για κάθε έξυπνο συμβόλαιο.

Η ανάπτυξη οποιουδήποτε έξυπνου συμβολαίου γίνεται μέσω μιας συναλλαγής blockchain και μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο όταν καλούνται από μια EOA (ή από άλλες έξυπνες συμβάσεις). Ωστόσο, το πρώτο λάκτισμα προκαλείται πάντα από ένα EOA (χρήστης).

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Μια έξυπνη σύμβαση Ethereum παρουσιάζει συχνά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Διανέμονται. Τα έξυπνα συμβόλαια αναπαράγονται και διανέμονται σε όλους τους κόμβους του δικτύου Ethereum. Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες διαφορές από άλλες λύσεις που βασίζονται σε κεντρικούς διακομιστές.
  • Ντετερμινιστικά. Τα έξυπνα συμβόλαια εκτελούν μόνο τις ενέργειες για τις οποίες σχεδιάστηκαν, δεδομένου ότι πληρούνται οι απαιτήσεις. Επίσης, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα το ίδιο, ανεξάρτητα από το ποιος τα εκτελεί.
  • Αυτόνομα. Τα έξυπνα συμβόλαια μπορούν να αυτοματοποιήσουν κάθε είδους εργασίες, λειτουργώντας σαν ένα αυτο-εκτελούμενο πρόγραμμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, εάν δεν ενεργοποιηθεί ένα έξυπνο συμβόλαιο, θα παραμείνει «αδρανές» και δεν θα εκτελέσει καμία ενέργεια.
  • Αμετάβλητα. Τα έξυπνα συμβόλαια δεν μπορούν να αλλάξουν μετά την ανάπτυξη. Μπορούν να “διαγραφούν” μόνο εάν μια συγκεκριμένη λειτουργία είχε προηγουμένως εφαρμοστεί. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι τα έξυπνα συμβόλαια μπορούν να παρέχουν κωδικοποίηση χωρίς παραβίαση.
  • Προσαρμόσιμα. Πριν από την ανάπτυξη, τα έξυπνα συμβόλαια μπορούν να κωδικοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πολλών τύπων αποκεντρωμένων εφαρμογών (DApps). Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι το Ethereum είναι ένα πλήρες blockchain Turing.
  • Αδιάβλητα. Δύο ή περισσότερα μέρη μπορούν να αλληλεπιδράσουν μέσω έξυπνων συμβολαίων χωρίς να γνωρίζουν ή να εμπιστεύονται το ένα το άλλο. Επιπλέον, η τεχνολογία blockchain διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι ακριβή.
  • Διαφανή. Δεδομένου ότι τα έξυπνα συμβόλαια βασίζονται σε ένα δημόσιο blockchain, ο πηγαίος κώδικάς τους δεν είναι μόνο αμετάβλητος αλλά και ορατός σε όλους.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.

Share Tweet

Top Πάροχοι σε crypto trading

Binance Binance.com
Το κεφάλαιο σας βρίσκεται σε κίνδυνο προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτνομισμάτων
Kriptomat Αγοραπωλησίες crypto στην Kriptomat
Το κεφάλαιο σας βρίσκετε σε κίνδυνο. Προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτονομισμάτων
Ava Trade Συνδέσου και ξεκίνα τις συναλαγές!
*71% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Plus500 Ξεκίνα με Plus500
86% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD