Τι είναι το Mining Κρυπτονομισμάτων;

Το mining κρυπτονομισμάτων είναι η διαδικασία κατά την οποία οι συναλλαγές μεταξύ χρηστών επαληθεύονται και προστίθενται στο δημόσιο καθολικό blockchain. Η διαδικασία mining είναι επίσης υπεύθυνη για την εισαγωγή νέων νομισμάτων στην υπάρχουσα κυκλοφορία. Eίναι ένα από τα βασικά στοιχεία που επιτρέπουν στα κρυπτονομίσματα να λειτουργούν ως αποκεντρωμένο δίκτυο peer-to-peer, χωρίς την ανάγκη κεντρικής αρχής τρίτου μέρους.

Το Bitcoin είναι το πιο δημοφιλές και καθιερωμένο παράδειγμα κρυπτονομίσματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα κρυπτονομίσματα. Η εξόρυξη Bitcoin βασίζεται σε έναν αλγόριθμο συναίνεσης που ονομάζεται Proof of Work.

 

Πώς Λειτουργεί το Mining Κρυπτονομισμάτων;

Ο miner είναι ουσιαστικά ένας κόμβος στο δίκτυο που συλλέγει συναλλαγές και τις οργανώνει σε blocks. Όποτε πραγματοποιούνται συναλλαγές, όλοι οι κόμβοι δικτύου τις λαμβάνουν και επαληθεύουν την εγκυρότητά τους. Στη συνέχεια, οι κόμβοι miners συλλέγουν αυτές τις συναλλαγές από το χώρο μνήμης και αρχίζουν να τις συγκεντρώνουν σε ένα block (υποψήφιο block).

Το πρώτο βήμα τoυ mining ενός block είναι να κατακερματιστεί μεμονωμένα κάθε συναλλαγή που λαμβάνεται από τη δεξαμενή μνήμης. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ο κόμβος miner προσθέτει μια συναλλαγή, όπου στέλνει στον εαυτό του την ανταμοιβή του mining (block ανταμοιβή). Αυτή η συναλλαγή αναφέρεται ως συναλλαγή coinbase. Είναι μια συναλλαγή όπου τα κέρματα δημιουργούνται «από τον αέρα». Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι η πρώτη συναλλαγή που καταγράφεται σε ένα νέο block.

 

Δέντρο Κατακερματισμού

Αφού κάθε συναλλαγή κατακερματιστεί, οι κατακερματισμοί οργανώνονται σε κάτι που ονομάζεται Merkle Tree (ή ένα δέντρο κατακερματισμού). Αυτό σχηματίζεται οργανώνοντας τα διάφορα προϊόντα κατακερματισμού σε ζεύγη και στη συνέχεια κατακερματίζοντάς τα εκ νέου. Οι έξοδοι στη συνέχεια οργανώνονται σε ζεύγη και κατακερματίζονται για άλλη μια φορά, και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να φτάσει στην κορυφή του δέντρου. Η κορυφή του δέντρου ονομάζεται επίσης κατακερματισμός ρίζας (ή Merkle root) και βασικά είναι ένα μόνο προϊόν κατακερματισμού. Το συγκεκριμένο αντιπροσωπεύει όλους τους προηγούμενους κατακερματισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του.

O κατακερματισμός ρίζας μαζί με τον κατακερματισμό του προηγούμενου block και έναν τυχαίο αριθμό που ονομάζεται nonce – τοποθετείται στη συνέχεια στην κεφαλίδα του block. Η κεφαλίδα του block στη συνέχεια κατακερματίζεται παράγοντας μια έξοδο με βάση αυτά τα στοιχεία (κατακερματισμός ρίζας, κατακερματισμός προηγούμενου block και nonce) συν μερικές άλλες παραμέτρους. Η έξοδος που προκύπτει είναι το block κατακερματισμού και θα χρησιμεύσει ως το αναγνωριστικό του πρόσφατα δημιουργημένου block (υποψήφιο block).

Για να θεωρηθεί έγκυρη, η έξοδος (block κατακερματισμού) πρέπει να είναι μικρότερη από μια συγκεκριμένη τιμή-στόχο που καθορίζεται από το πρωτόκολλο. Με άλλα λόγια, το block κατακερματισμού πρέπει να ξεκινά με έναν ορισμένο αριθμό μηδενικών.

Η τιμή στόχου – επίσης γνωστή ως δυσκολία κατακερματισμού – προσαρμόζεται τακτικά από το πρωτόκολλο. Αυτό διασφαλίζει ότι ο ρυθμός δημιουργίας νέων blocks παραμένει σταθερός και ανάλογος με την ποσότητα ισχύος κατακερματισμού, που αφιερώνεται στο δίκτυο.

Επομένως, κάθε φορά που νέοι miners εντάσσονται στο δίκτυο και ο ανταγωνισμός αυξάνεται, η δυσκολία κατακερματισμού αυξάνεται, εμποδίζοντας τη μείωση του μέσου χρόνου αποκλεισμού. Αντίθετα, εάν οι miners αποφασίσουν να αποχωρήσουν από το δίκτυο, η δυσκολία κατακερματισμού θα μειωθεί, διατηρώντας τον χρόνο αποκλεισμού σταθερό, παρόλο που υπάρχει λιγότερη υπολογιστική ισχύς αφιερωμένη στο δίκτυο.

 

Ανταγωνιστικά Blocks

Η διαδικασία mining κρυπτονομισμάτων απαιτεί από τους miners να συνεχίζουν να κατακερματίζουν την κεφαλίδα του block ξανά και ξανά. επαναλαμβάνουν την διαδικασία, μέσω του nonce, έως ότου κάποιος miner στο δίκτυο, παράγει τελικά ένα έγκυρο block κατακερματισμού. Όταν βρεθεί ένα έγκυρο προϊόν κατακερματισμού, ο ιδρυτικός κόμβος θα μεταδώσει το block στο δίκτυο. Όλοι οι άλλοι κόμβοι θα ελέγξουν εάν ο κατακερματισμός είναι έγκυρος και, εάν ναι, θα προσθέσουν το block στο αντίγραφο του blockchain. Τέλος, θα προχωρήσουν στο mining του επόμενου block.

Ωστόσο, μερικές φορές συμβαίνει δύο miners να μεταδίδουν ένα έγκυρο block ταυτόχρονα. Tο δίκτυο καταλήγει με δύο ανταγωνιστικά blocks. Οι miners αρχίζουν να κάνουν mining το επόμενο block, με βάση το block που έλαβαν πρώτα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των block θα συνεχιστεί, έως ότου το επόμενο block γίνει mining, με βάση οποιοδήποτε από τα ανταγωνιστικά blocks. Το block που εγκαταλείπεται, ονομάζεται ορφανό block ή μπαγιάτικο. Οι miners αυτού του block θα επιστρέψουν στo mining της αλυσίδας του block που επικράτησε.

 

Mining pools

Η ανταμοιβή block δίνεται στον miner που ανακαλύπτει πρώτα τον έγκυρο κατακερματισμό. Η πιθανότητα όμως εύρεσης του κατακερματισμού είναι ίση με το τμήμα της συνολικής mining δύναμης στο δίκτυο. Οι miners με ένα μικρό ποσοστό της mining δύναμης, έχουν μια πολύ μικρή πιθανότητα να ανακαλύψουν το επόμενο block από μόνoι τους. Οι Mining Pools δημιουργούνται για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Μεταφράζονται σε συγκέντρωση πόρων από miners, οι οποίοι μοιράζονται την επεξεργαστική τους δύναμη μέσω ενός δικτύου, για να μοιράσουν την ανταμοιβή εξίσου μεταξύ όλων στην ομάδα, ανάλογα με την συμβολή τους στην πιθανότητα εύρεσης νέου block.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.

Share Tweet

Top Πάροχοι σε crypto trading

Ava Trade Συνδέσου και ξεκίνα τις συναλαγές!
*71% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Plus500 Ξεκίνα με Plus500
*72% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Capital Capital.com
Το 76.72% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.