ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι και Προϋποθέσεις

Η εταιρία Σολάρια Υπηρεσίες Διαδικτύου ΙΚΕ με έδρα την Λάρισς ( Γυρτώνης 1 Τκ 41447) είναι ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου www.basecoin.gr.

Τα παρακάτω περιγράφουν τους όρους και τις προϋποθέσεις (τους “Όρους και Προϋποθέσεις”), βάσει των οποίων η Σολάρια Υπηρεσίες Διαδικτύου ΙΚΕ (η “Εταιρεία” ή η ” Σολάρια” ή “Εμείς”) προσφέρει πρόσβαση στον ιστότοπο που βρίσκεται στο www.basecoin.gr (ο “Ιστότοπος”) σε εσάς τον πελάτη) και της χρήσης των υπηρεσιών του που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου (οι “Υπηρεσίες” ).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ COOKIE, ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΕΓΓΡΑΦΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να καταργήσουμε ή να προσθέσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Ελέγξτε την επικεφαλίδα “Τελευταία τροποποίηση” στο κάτω μέρος αυτού του εγγράφου για να δείτε πότε ενημερώθηκαν για τελευταία φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις θα ισχύσουν όταν δημοσιεύσουμε τους αναθεωρημένους Όρους και Προϋποθέσεις στην Ιστοσελίδα. Η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών ή η παροχή προσωπικών σας πληροφοριών μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές σημαίνει ότι αποδέχεστε τους ενημερωμένους Όρους και Προϋποθέσεις.

Εάν, ανά πάσα στιγμή, δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Οι όροι και οι προτεινόμενοι από εσάς όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι συμπληρώνουν ή έρχονται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, απορρίπτονται ρητά από την Εταιρεία και δεν θα έχουν καμία ισχύ ούτε αποτέλεσμα.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Σολάρια μπορεί να διακόψει ή να αλλάξει την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Κατανοείτε επίσης και συμφωνείτε ότι η Εταιρία ενδέχεται να διακόψει ή να περιορίσει τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Λόγω του αριθμού των πηγών από τις οποίες λαμβάνεται το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στον Ιστότοπο και των εγγενών κινδύνων της ηλεκτρονικής διανομής, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες σε αυτό το περιεχόμενο και στον ιστότοπο.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ”, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. Τα Μέσα συντήρησης, οι υπάλληλοί τους, οι υπάλληλοί τους, οι διευθυντές, οι συνεργάτες, οι πράκτορές τους και οι παραχωρησιούχοι δεν μπορούν ούτε εγγυώνται την ακρίβεια, την πληρότητα, την εγκυρότητα, την επικινδυνότητα, την παράνομη εμπορία, τον τίτλο, την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας

Για την ιστοσελίδα  και τα ΜΕΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η Εταιρία μας με , τους υπαλλήλους, στελέχη, διευθυντές, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, οι πράκτορες ή οι δικαιοπάροχοι δεν θα είναι υπέυθυνοι ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ή σε κανέναν άλλο για κάθε είδους οικονομική απώλεια, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση της ιστοσελίδας μας

Νομικοί περιορισμοί

Χωρίς να περιορίζουμε τα παραπάνω, καταλαβαίνετε ότι οι νόμοι σχετικά με τις οικονομικές συμβάσεις ποικίλλουν σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι η μόνη υποχρέωσή σας να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε πλήρως με νόμους, κανονισμούς ή οδηγίες που ισχύουν στη χώρα διαμονής σας όσον αφορά τη χρήση του Ιστοσελίδα. Η δυνατότητα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα μας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Υπηρεσίες μας, ή / και οι δραστηριότητές σας μέσω του Δικτυακού Τόπου, είναι νόμιμες σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα διαμονής σας.

Αυτός ο ιστότοπος δεν αποτελεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προσφοράς ή προσκλήσεως σε οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία δεν επιτρέπεται μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο είναι παράνομο να κάνει μια τέτοια προσφορά ή προσέλκυσης. Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και η προσφορά οικονομικών συμβολαίων μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου ενδέχεται να περιοριστεί σε ορισμένες χώρες και συνεπώς οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο οφείλουν να ενημερώνονται και να τηρούν τους περιορισμούς αυτούς.

Περιορισμένη άδεια

Το Σολάρια σας παραχωρεί μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη προσωπική άδεια πρόσβασης και χρήσης του Δικτυακού Τόπου (η “Άδεια”). Η παρούσα Άδεια υπόκειται στην πλήρη και συνεχή συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Συμφωνείτε να μην “συνδέσετε σε βάθος” με την Ιστοσελίδα, να μεταπωλήσετε ή να επιτρέψετε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε άλλους και να μην αντιγράψετε οποιοδήποτε υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπο για μεταπώληση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σε άλλους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας μας. Θα είστε υπεύθυνοι και δεσμεύεστε από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Δικτυακού Τόπου, που θα παραβιάσετε το παρόν τμήμα. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία ηλεκτρονικής επικοινωνίας των Υπηρεσιών στον Ιστότοπο

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υπερσυνδέσμους σε δικτυακούς τόπους που εκτελούνται από άτομα διαφορετικά από το www.basecoin.gr. Τέτοιοι υπερσύνδεσμοι παρέχονται μόνο για αναφορά και διευκόλυνση. Συμφωνείτε να μην διατηρείτε την Σολάρια  υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τη λειτουργία αυτών των δικτυακών τόπων. Μια υπερσύνδεση από αυτή την τοποθεσία σε έναν άλλο ιστότοπο δεν συνεπάγεται ότι η Εταιρία μας επικυρώνει το περιεχόμενο στον συγκεκριμένο ιστότοπο ή τον χειριστή ή τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στον οποίο μπορείτε να συνδέεστε από αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αγορές από μια περιοχή του Δικτυακού Τόπου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένες πληροφορίες, όπως πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες ή άλλες πληροφορίες μηχανισμού πληρωμής.

Συμφωνείτε να μην ευθύνεται η Σολάρια για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων συναλλαγών. Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με αυτή την αγορά θα είναι ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες. Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας, της χρεωστικής σας κάρτας ή άλλου μηχανισμού πληρωμής στις τιμές που ισχύουν όταν προκύπτουν τέτοιες χρεώσεις. Επίσης, θα πληρώσετε όλους τους ισχύοντες φόρους που σχετίζονται με τις αγορές σας.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.

Πληροφορίες αγοράς

Η εταιρία μας μπορεί να σας παρέχει μέσω μιας ή περισσοτέρων Υπηρεσιών της ένα ευρύ φάσμα οικονομικών πληροφοριών που παράγονται εσωτερικά ή προέρχονται από πράκτορες, πωλητές ή συνεργάτες (“Παροχές Τρίτων”). Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τα στοιχεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς, αποσπάσματα, ειδήσεις, αναλυτικές γνώμες, εκθέσεις έρευνας, γραφήματα και δεδομένα (“Πληροφορίες αγοράς”).

Οι πληροφορίες αγοράς που παρέχονται στον ιστότοπο δεν προορίζονται ως επενδυτικές συμβουλές. H Σολάρια Υπηρεσίες διαδικτύου ΙΚΕ δεν υποστηρίζει ή δεν εγκρίνει τις Πληροφορίες Αγοράς και το θέτουμε στη διάθεσή σας μόνο ως υπηρεσία για δική σας ευκολία. Το www.basecoin.gr  και οι τρίτοι προμηθευτές του δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή τη σωστή σειρά των πληροφοριών της αγοράς ή εγγυώνται οποιαδήποτε αποτελέσματα από τη χρήση ή την εξάρτησή σας από τις πληροφορίες αγοράς.

Οι πληροφορίες για την αγορά ενδέχεται να γίνουν γρήγορα αναξιόπιστες για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς ή στις οικονομικές συνθήκες. Ούτε η Σολάρια Υπηρεσίες Διαδικτύου ΙΚΕ ούτε οι τρίτοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τυχόν πληροφορίες ή απόψεις που περιέχονται σε οποιαδήποτε πληροφορία αγοράς και ενδέχεται να διακόψουμε την παροχή πληροφοριών αγοράς οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι ούτε η Σολάρια Υπηρεσίες Διαδικτύου ΙΚΕ  ούτε οι τρίτοι προμηθευτές θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο για τον τερματισμό, τη διακοπή, την καθυστέρηση ή την ανακρίβεια των πληροφοριών αγοράς. Δεν θα “δώσετε  υπερσυνδέσμους και  δεν θα αναδιανείμετε ή θα διευκολύνετε την ανακατανομή των Πληροφοριών Αγοράς ούτε θα παρέχετε πρόσβαση στις Πληροφορίες Αγοράς σε οποιονδήποτε δεν είναι εξουσιοδοτημένος από την Σολάρια ΙΚΕ για να λάβει πληροφορίες αγοράς.

Χρήση & Πρόσβαση στον ιστότοπο

Θα είστε υπεύθυνοι για την παροχή και τη συντήρηση των μέσων με τα οποία έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτόν, τον προσωπικό υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, το υλικό συνδεσιμότητας και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών.

Θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις αμοιβές πρόσβασης και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση με τον Ιστότοπο και θα αναλάβετε όλες τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών συνδεσιμότητας. Επιπλέον, αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση και την αποθήκευση πληροφοριών στον προσωπικό σας υπολογιστή, την κινητή συσκευή ή σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή ή συσκευή μέσω της οποίας θα αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες (εφεξής “Υπολογιστής”).

Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι έχετε εφαρμόσει και σκοπεύετε να λειτουργείτε και να διατηρείτε την κατάλληλη προστασία σε σχέση με την ασφάλεια και τον έλεγχο του Υπολογιστή σας καθώς και τις πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Συμφωνείτε ότι η Σολάρια Υπηρεσίες Διαδικτύου ΙΚΕ  δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε εσάς σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής ή καταστροφής των συστημάτων, δεδομένων ή αρχείων ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, ή για καθυστερήσεις, απώλειες, λάθη ή παραλείψεις που οφείλονται στην αποτυχία ή κακή διαχείριση οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή λογισμικού ή λογισμικού.

Δεν θα προβείτε σε άμεση ή έμμεση έκθεση της Εταιρίας μας ή οποιονδήποτε από τους παρόχους υπηρεσιών μας  σε υπολογιστή ή άλλο παρόμοιο επιβλαβές ή ακατάλληλο υλικό ή συσκευή.

Δικαιώματα Εταιρείας

Η Σολάρια Υπηρεσίες Διαδικτύου ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία αυτού του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων του ανά πάσα στιγμή .

Ανωτέρα βία

Συμφωνείτε ότι η Εταιρία μας δεν θα ευθύνεται καθ ‘οιονδήποτε τρόπο σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε περίπτωση ανωτέρας βίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πράξης οποιασδήποτε κυβερνητικής ή νομικής αρχής) ή για την αποτυχία ή ζημία ή καταστροφή των συστημάτων, δεδομένων ή αρχείων ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, ή για καθυστερήσεις, απώλειες, λάθη ή παραλείψεις που προκύπτουν από την αποτυχία ή την κακή διαχείριση οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή εξοπλισμού ή λογισμικού.

Τεχνικά προβλήματα

Κατανοείτε ότι ενώ το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός είναι γενικά αξιόπιστα, τεχνικά προβλήματα ή άλλες συνθήκες ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να σας εμποδίσουν να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Η Σολάρια Υπηρεσίες Διαδικτύου ΙΚΕ  δεν φέρει καμία ευθύνη και συμφωνείτε να μην είστε κάτοχος ή να επιδιώξετε να διατηρήσετε υπεύθυνη την εταιρία μας ή οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους της ή τους παρόχους υπηρεσιών για τυχόν τεχνικά προβλήματα, βλάβες συστήματος και δυσλειτουργίες, βλάβες γραμμής επικοινωνίας, βλάβες ή δυσλειτουργίες εξοπλισμού ή λογισμικού, προβλήματα πρόσβασης στο σύστημα, προβλήματα δυναμικότητας συστήματος, υψηλή ζήτηση επισκεψιμότητας στο Internet, παραβιάσεις ασφαλείας και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλα παρόμοια προβλήματα και ελαττώματα του υπολογιστή.

Η Σολάρια ΙΚΕ δεν  εγγυάται  ότι θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης ή χρήσης του Δικτυακού Τόπου σε ώρες ή τοποθεσίες της επιλογής σας ή ότι το www.basecoin.gr  θα έχει επαρκή χωρητικότητα για την ιστοσελίδα ως σύνολο ή σε οποιαδήποτε γεωγραφική θέση.

Η Σολάρια ΙΚΕ δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα παρέχει αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα υπηρεσία. Η εταιρία μας δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, η εταιρία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για την αδυναμία εκτέλεσης εντολών και απαιτήσεων λόγω βλαβών στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που προκαλούνται από τεχνικές βλάβες, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου της.

Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα εντός και για το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και τα εμπορικά σήματα “www.basecoin.gr ” και σήματα υπηρεσιών, εμπορικά ονόματα και λογότυπα ανήκουν στην Σολάρια Υπηρεσίες Διαδικτύου ΙΚΕ ή στις θυγατρικές της ή σε άλλους δικαιοπάροχους και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διεθνείς συνθήκες.

Συμφωνείτε να μην διαγράψετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ενδείξεις προστατευόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από υλικά που εκτυπώνετε ή κατεβάζετε από την Ιστοσελίδα. Δεν θα αποκτήσετε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κανένα δικαίωμα ή άδεια χρήσης αυτών των υλικών ή του Δικτυακού Τόπου, εκτός από όσα προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Οι εικόνες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία της Σολάρια ΙΚΕ ή των δικαιοπαρόχων της. Συμφωνείτε να μην φορτώσετε, δημοσιεύσετε, αναπαραγάγετε ή διανείμετε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (καθώς και δικαιώματα δημοσιότητας και ιδιωτικού απορρήτου) χωρίς πρώτα να αποκτήσετε την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων αυτών και προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Σολάρια ΙΚΕ.

Τίποτα που περιέχεται στην Ιστοσελίδα δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραχώρηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άδειας χρήσης ή δικαίωματος χρήσης οποιασδήποτε εμπορικής επωνυμίας χωρίς τη γραπτή άδεια της Σολάρια ΙΚΕ ή τρίτου που μπορεί να κατέχει τα εμπορικά σήματα. Η χρήση εμπορικών σημάτων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν, απαγορεύεται αυστηρά.

Αθέτηση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε αβλαβείς την Σολάρια Υπηρεσίες Διαδικτύου ΙΚΕ, τις εταιρικές θυγατρικές της και τους αντίστοιχους αξιωματικούς, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους αμέσως μετά από απαίτηση από και έναντι όλων των απαιτήσεων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, ζημιών, δαπανών και εξόδων, (i) κάθε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς ή (ii) παραβίαση από εσάς οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εάν παραβείτε εν όλω ή εν μέρει οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο παρόν, η Σολάρια ΙΚΕ ή οποιαδήποτε από τις εταιρικές θυγατρικές της που παρέχει υπηρεσίες σε εσάς, διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιοριστικά) της λήξης οποιασδήποτε συμφωνίας σε ισχύ μαζί σας, τερματισμού ή παρεμπόδισης των Υπηρεσιών που σας προσφέρονται μέσω του Δικτυακού Τόπου ή / και να προβείτε σε νομικές ενέργειες εναντίον σας.

Κυβερνητικό δίκαιο και δικαιοδοσία του δικαστηρίου

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Ευρωπαικής Ένωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συγκρούσεις νομικών αρχών. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν διαμένετε ή πραγματοποιείτε συναλλαγές με την Σολάρια Υπηρεσίες Διαδικτύου ΙΚΕ οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

Εάν κάποιο μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θεωρείται παράνομο, άκυρο ή ανεφάρμοστο, το τμήμα αυτό θεωρείται αποσπάσιμο και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε υπόλοιπων διατάξεων.

Αποκλειστική δικαιοδοσία δικαστηρίου: Συμφωνείτε να υποβάλετε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Ευρωπαική Ένωση να διευθετήσουν οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει σε σχέση με αυτές.

Γνωστοποιήσεις

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την Σολάρια Υπηρεσίες Διαδικτύου ΙΚΕ καταχωρούνται στη διεύθυνση:

Γυρτώνης 1

41447

Λάρισα, Ελλάδα

Είναι σημαντικό να έχετε πλήρη επίγνωση του ακόλουθου σημείου: Η χρήση υψηλού επιπέδου μόχλευσης για τη διεξαγωγή πράξεων συναλλάγματος συνεπάγεται τον κίνδυνο ότι το κόστος δανεισμού θα είναι υψηλότερο από το εισόδημα που προέρχεται από τα περιουσιακά στοιχεία.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι ακόμη και μια μικρή διακύμανση της αγοράς θα μπορούσε να σημαίνει σημαντικά κέρδη όταν αυτές οι διακυμάνσεις είναι υπέρ σας, αλλά αυτό θα μπορούσε επίσης να σημαίνει σημαντικές απώλειες εάν οι διακυμάνσεις είναι εις βάρος σας.

Ειδικοί όροι που ισχύουν για τα εργαλεία

Η Σολάρια ΙΚΕ στην ιστοσελίδα www.basecoin.gr σας παρέχει ορισμένα εμπορικά και επενδυτικά εργαλεία (τα “Εργαλεία”) τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στον ιστότοπό σας μέσω του κώδικα HTML που διατίθεται από την ενότητα “Εργαλεία” της Ιστοσελίδας (“Κωδικός”). Αυτοί οι ειδικοί όροι (οι “Ειδικοί Όροι”) αποτελούν μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων και οι δύο ισχύουν για χρήστες που έχουν ενσωματώσει τα Εργαλεία στις δικές τους ιστοσελίδες. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ μιας διάταξης αυτών των Ειδικών Όρων και οποιασδήποτε διάταξης των Όρων και Προϋποθέσεων, τότε θα ισχύουν οι Ειδικοί Όροι.

Η Σολάρια ΙΚΕ δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε να εκπροσωπήσει ότι οποιαδήποτε από τις πληροφορίες και τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέσω των Εργαλείων είναι σε πραγματικό χρόνο, ακριβή, πλήρη, τρέχουσα ή κατάλληλη για τις ανάγκες σας. Ορισμένες πληροφορίες και δεδομένα που διατίθενται μέσω των Εργαλείων προέρχονται από τρίτους προμηθευτές (που ορίζονται παραπάνω), οι οποίοι γενικά θεωρούνται πηγές αξιόπιστων πληροφοριών και δεδομένων. Ωστόσο, λόγω της ποικιλίας διαφορετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του μηχανικού και του ανθρώπινου σφάλματος, η εταιρία μας δεν εγγυάται την επικαιρότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και τη σωστή αλληλουχία αυτών των πληροφοριών και δεδομένων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.basecoin.gr  ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΒΑΣΗ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΟ Ή ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΓΟΡΑΣ.

Η Σολάρια ΙΚΕ  μπορεί να ενσωματώνει διαφημίσεις και συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών στο πλαίσιο των Εργαλείων, αλλά δεν υποστηρίζει τέτοια διαφήμιση ή το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ιστοσελίδες τρίτων προσβάσιμες μέσω των Εργαλείων. Δεν θα τροποποιήσετε, να αφαιρέσετε, να αλλάξετε, να επεξεργαστείτε, να τροποποιήσετε, να αλλάξετε, να καλύψετε, να αποκρύψετε, να αποκλείσετε, να αποκρύψετε, να παρακάμψετε ή να αναδιατάξετε οποιαδήποτε πτυχή της διαφήμισης και των συνδέσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση σε σχέση με την ενσωμάτωση της διαφήμισης στα Εργαλεία.

Η Σολάρια ΙΚΕ και οι υπάλληλοί της, οι υπάλληλοι, οι διευθυντές, οι συνεργάτες, οι πράκτορες ή οι παραχωρησιούχοι δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι εσάς ή τρίτου για οποιαδήποτε οικονομική ζημία, απώλεια κερδών, τυχόν ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ζημία ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημίες που προκύπτουν από καθυστερήσεις, ενημερωτικά λάθη, ανακρίβειες ή ελλείψεις των πληροφοριών και των δεδομένων που παρέχονται στα εργαλεία ή οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται σε συνάρτηση με αυτές ή για τη διαφήμιση ή το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ιστοσελίδες τρίτων προσβάσιμες μέσω των Εργαλείων.

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν, η Σολάρια ΙΚΕ σας παραχωρεί μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης των Εργαλείων μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση (“Άδεια Εργαλείων”).

Οι Άδειες υπόκεινται στην πλήρη και συνεχή συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων). Συμφωνείτε να μην μεταπωλήσετε ή να επιτρέψετε την πρόσβαση στα Εργαλεία σε άλλους και να μην αντιγράψετε οποιοδήποτε υλικό που εμφανίζεται στα Εργαλεία για μεταπώληση σε τρίτους ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Fusion Media. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τα Εργαλεία για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. Οι Άδειες θα τερματιστούν εάν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων). Σε περίπτωση παραβίασης αυτής, συμφωνείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τα Εργαλεία. Συμφωνείτε ότι η Σολάρια ΙΚΕ, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και με ή χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε ή όλα τα Εργαλεία και να αφαιρέσει και να απορρίψει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή περιεχόμενο εντός των Εργαλείων ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της Άδειας Δοκιμής.

Ανεξάρτητα από τη χορήγηση των Άδειων Χρήσης, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα στα Εργαλεία, τον Κώδικα και όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που διατίθενται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιοριστικά) εμπορικών σημάτων, σημάτων, εμπορικών ονομάτων, , οι εικόνες, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα κινούμενα σχέδια, τα βίντεο, η μουσική, ο ήχος και το κείμενο ανήκουν στη Σολάρια ΙΚΕ, στις θυγατρικές της ή / και στους τρίτους προμηθευτές και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και / ή άλλα δικαιώματα.

Δεν επιτρέπεται να κάνετε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον κώδικα συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιοριστικά) των τροποποιήσεων που αποκρύπτουν ή αποκρύπτουν τη διαφήμιση και συνδέσμους του www.basecoin.gr ή ιστοσελίδες τρίτων μερών που είναι προσβάσιμες μέσω των Εργαλείων. Δεν μπορείτε να παρακάμψετε οποιονδήποτε μηχανισμό που περιλαμβάνεται στον Κώδικα και / ή στα Εργαλεία για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης αναπαραγωγής ή διανομής. Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, η Σολάρια ΙΚΕ δικαιούται να αποκλείσει άμεσα τη χρήση των Εργαλείων στον ιστότοπό σας σε περίπτωση που παραβιάσετε αυτές τις διατάξεις.

Θα δημοσιεύσετε στον ιστότοπό σας μια κατάλληλη πολιτική απορρήτου η οποία θα περιέχει ειδοποίηση για τα cookies που χρησιμοποιούνται στα Εργαλεία, θα συμμορφώνεται με τους όρους μιας τέτοιας πολιτικής απορρήτου και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών από επισκέπτες στον ιστότοπό σας σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται.

Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε υποχρέωση στην Σολάρια ΙΚΕ να ακολουθήσει ή να ολοκληρώσει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη σχέση μαζί σας.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.

Share Tweet