ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Προειδοποίηση Κινδύνου

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που μπορεί κάποιος να βρει σε αυτό τον δικτυακό τόπο έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα.

Καμιά από τις πληροφορίες που θα βρείτε στις αναλύσεις, στα σεμινάρια ή σε όποια διαφημιστική καταχώρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προτροπή ή πρόσκληση για το άνοιγμα θέσεων στην αγορά του FOREX ή στην αγορά των προθεσμιακών συμβολαίων ή οποιασδήποτε αξίας η οποία διαπραγματεύεται σε οργανωμένη ή μη αγορά.

Η εκμετάλλευση των διακυμάνσεων των νομισμάτων με σκοπό την κερδοσκοπία μπορεί να αποφέρει στον εκπαιδευμένο και έμπειρο επενδυτή κέρδη κατά πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη μορφή επένδυσης.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ωστόσο πρέπει να αποδέχονται και να αναγνωρίζουν πως οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές και ιδιαίτερα στην αγορά του FOREX, ενέχουν κινδύνους  μείωσης ή και απώλειας ακόμη της επένδυσης. Γι’ αυτό, θα πρέπει πάντα να είναι άκρως επιφυλακτικοί και ερευνητικοί πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

Το trading στην αγορά συναλλάγματος με τη χρήση του περιθωρίου (margin) έχει υψηλό ρίσκο και πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Το υψηλό επίπεδο μόχλευσης μπορεί να λειτουργήσει τόσο υπέρ σας, όσο και εναντίον σας. Πριν λάβετε την απόφαση να επενδύσετε στην αγορά συναλλάγματος, θα πρέπει να εξετάσετε τους στόχους που έχετε θέσει για το κεφάλαιό σας, την εμπειρία που διαθέτετε και το πόσο ρίσκο είστε διατεθειμένοι να πάρετε. Υπάρχει η πιθανότητα να χάσετε μέρος ή ακόμα και όλο το ποσό του αρχικού σας κεφαλαίου, για αυτό δεν θα πρέπει να επενδύσετε περισσότερα χρήματα από αυτά που είσαστε διατεθειμένοι να χάσετε. Θα πρέπει πάντα να έχετε υπ’ όψιν σας το ρίσκο που περιλαμβάνει η επένδυση στην αγορά συναλλάγματος και σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, να ζητάτε συμβουλές από ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ μελλοντική επιτυχία. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαχειριζόμενοι λογαριασμοί χρεώνονται Μεγαλες προμήθειες και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.Οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη TRADING ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ εξάντλησης πόρων, λόγω των μεγάλων συμβουλευτικών τελών.

ΚΑΘΕ BROKER / ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ( “CTA”) απαιτείται από τη ρυθμιστική αρχή να εκδίδει στους πελάτες ενδεικτικό  Εγγραφο Ρίσκου που να περιγράφει τα τέλη αυτά, τις συγκρούσεις συμφερόντων και άλλων συναφών κινδύνων. Το πλήρες του κινδύνου Προθεσμιακών, OPTIONS CFD’S, SPREADBEATING ΚΑΙ Forex Trading δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από  αυτή τη δήλωση.

Καμία επένδυση δεν πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς την ΑΝΑΓΝΩΣΗ του έγγραφου του κάθε ΜΕΣΙΤΗ/BROKER .Ζήτηση του ΕΓΓΡΑΦΟΥ και κάθε εντύπου παρέχεται χωρις ΚΟΣΤΟΣ και υποχρέωση.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ απαραίτητα ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Μελλοντικοί πελάτες ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να βασίζουν τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ και ΚΑΘΕ διαπραγμάτευση, στις ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ

Συναλλαγές με προθεσμιακές τιμές/μετοχές OPTIONS, SPREADBEATING CFD’s και το συνάλλαγμα ( “FOREX”) συνεπάγει υψηλούς κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει τη πλήρης απώλεια των πόρων σας.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.

Share Tweet