Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων: Οι κίνδυνοι!

Η άνοδος της τιμής του bitcoin και η εκτόξευση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει οδηγήσει πολλούς νέους χρήστες να θέλουν να επενδύσουν σε αυτά . Βασικός σκοπός αυτού του άρθρου είναι να ξεκαθαρίσει μερικές παρανοήσεις σχετικά με την κατοχή τους  μέσω ανταλλακτηρίου και να επισημάνει μερικά μελανά σημεία τα οποία δεν έχουν επιλυθεί ακόμα. Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση και την αύξηση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς.  Παρόλα αυτά αποτελούν μέχρι και σήμερα 28/05/2021 αρρύθμιστους κεντροποιημένους ιδιωτικούς φορείς. Πρέπει να θυμάστε ότι οι συναλλαγές με αυτά ενέχουν αρκετούς κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ρυθμιστικές αρχές και οι νομοθέτες.

Τι είναι τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων; H διαφορά με τις πλατφόρμες συναλλαγών forex!

Πριν δώσουμε έναν ορισμό του ανταλλακτηρίου και του ηλεκτρονικού πορτοφολιού θα θέλαμε στο σημείο αυτό να προσέξετε μία βασική λεπτομέρεια. Τα κρυπτονομίσματα, η αποκεντρωμένη οικονομία και η τεχνολογία του blockchain δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένη με την κατοχή κρυπτονομίσματος μέσο ενός κεντροποιημένου ανταλλακτηρίου με σκοπό το κέρδος. Κάθε ιδιωτικός κεντροποιημένος φορέας κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσει τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες. Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως μία νόμιμη πλατφόρμα forex.

Η βασική διαφορά ενός ανταλλακτηρίου από μία πλατφόρμα forex είναι ότι το ανταλλακτήριο δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και η λειτουργία του ΔΕΝ ρυθμίζεται από ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Αντίθετα μία εταιρεία με νόμιμη άδεια συμμορφώνεται πλήρως με τις ρυθμιστικές αρχές και δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων ΧΩΡΙΣ να χρειάζεται κάποιο ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Μέχρι σήμερα η πλειοψηφία των νέων χρηστών αποκτά έκθεση στα κρυπτονομίσματα είτε μέσω ανταλλακτηρίου είτε μίας πλατφόρμας συναλλαγών forex και για να συγκρίνουμε τις δύο αυτές περιπτώσεις θα πρέπει πρώτα να δούμε μερικά εγγενή χαρακτηριστικά των ανταλλακτηρίων που τα διαφοροποιούν από τις πλατφόρμες forex. (Αφήνουμε προς το παρόν τα αποκεντρωμένα DEX για τα οποία θα επανέλθουμε σε μελλοντικό άρθρο).

Η βασική διαφορά ενός κεντροποιημένου ανταλλακτηρίου από μία πλατφόρμα forex είναι ότι το ανταλλακτήριο δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και η λειτουργία του δεν ρυθμίζεται από ένα συγγεκριμένο νομικό πλαίσιο. Αντίθετα μία εταιρεία με νόμιμη άδεια συμμορφώνεται πλήρως με τις ρυθμιστικές αρχές και δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων χωρίς να παρέχει ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Τί είναι ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι;

Ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι ένα ψηφιακό μέσο που επιτρέπει την κατοχή κρυπτονομισμάτων όπως το bitcoin. Σκοπός του άρθρου δεν είναι η αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού πορτροφολιού. Παρόλα αυτά η κατανόηση διευθύνσεων, δημόσιων κλειδιών και ιδιωτικών κλειδιών είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των ανταλλακτηρίων. Αυτό που διαφοροποιεί τα ανταλλακτήρια από άλλες πλατφόρμες συνναλαγών είναι ότι παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια όπου μπορούν να καταθέσουν κρυπτονομίσματα.

Για να κατανοήσουμε το πορτοφόλι θα πρέπει λοιπόν να εξοικειωθούμε με τις έννοιες της διεύθυνσης και του κλειδιού:

 • Διεύθυνση. Μια διεύθυνση είναι ένα τυχαίο σύνολο αριθμών και γραμμάτων που αντιπροσωπεύουν έναν τύπο μοναδικού αριθμού παρόμοιου με έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Για παράδειγμα, εδώ είναι η διεύθυνση δημιουργίας Bitcoin – η πρώτη διεύθυνση Bitcoin που έγινε ποτέ: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa. Μπορείτε να μοιραστείτε ελεύθερα τη δημόσια διεύθυνσή σας με άλλους. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να στέλνουν κρυπτονομίσματα στη διεύθυνσή σας.
 • Υπάρχουν δύο τύποι κλειδιών: δημόσια κλειδιά και ιδιωτικά κλειδιά. Τα δημόσια κλειδιά είναι συγκρίσιμα με τους αριθμούς λογαριασμού. Μπορούν να κοινοποιηθούν ελεύθερα σε όλους και οποιοσδήποτε μπορεί να στείλει συναλλαγές σε αυτούς. Τα ιδιωτικά κλειδιά, από την άλλη πλευρά, πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικά, όπως υποδηλώνει το όνομά τους. Μπορείτε να τα θεωρήσετε ως ένα είδος κωδικού PIN ή επαλήθευσης, ο οποίος, μαζί με το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί σας παρέχει πρόσβαση στα πραγματικά κρυπτονομίσματα στο blockchain.

 

Μπορείτε να σκεφτείτε ένα πορτοφόλι ως ένα είδος κρυπτογραφημένου εικονικού μπρελόκ, που περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση σας στα ψηφιακά σας περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin. Ένα πορτοφόλι συνδυάζει και περιέχει τόσο τις διευθύνσεις σας όσο και τα ψηφιακά σας κλειδιά.

 

Κατανοώντας ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων!

Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων αποτελεί μία ιδιωτική εταιρεία η οποία παρέχει μέσω διαδικτύου στους χρήστες της ηλεκτρονικά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων στα οποία μπορούν να καταθέτουν κρυπτονομίσματα και να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα από αυτά. Παράλληλα ένα ανταλλακτήριο λειτουργεί ως μεσίτης για την ανταλλαγή μεταξύ διαφορετικών κρυπτονομισμάτων και επιτρέπει τους χρήστες να πωλούν κρυπτονομίσματα για παραδοσιακά νομίσματα ( πχ EURO). Η τελευταία και πιο χρήσιμη λειτουργίας τους είναι ότι ο χρήστης μπορεί να καταθέσει χρήματα σε αυτά και να αγοράσει κρυπτονομίσματα ή να μεταφέρει στον τραπεζικό του λογαριασμό χρήματα από κρυπτονομίσματα που πούλησε.

 

Για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα το ανταλλακτήριο συνοψίζουμε παρακάτω της βασικές του λειτουργίες :

 

 • Για να πραγματοποιήσει συναλλαγές σε bitcoin σε ένα ανταλλακτήριο, ένας χρήστης πρέπει να εγγραφεί στην ανταλλαγή και να περάσει από μια σειρά διαδικασιών επαλήθευσης για να πιστοποιήσει την ταυτότητά του. Μόλις ο έλεγχος ταυτότητας είναι επιτυχής, ανοίγει ένας λογαριασμός για τον χρήστη, ο οποίος στη συνέχεια πρέπει να μεταφέρει χρήματα σε αυτόν τον λογαριασμό πριν μπορέσει να αγοράσει κρυπτονομίσματα.
 • Ένα ανταλλακτήριο λειτουργεί ως κάτοχος των ιδιωτικών κλειδιών από τα ψηφιακά πορτοφόλια που χρειάζεται ο χρήστης για να κατέχει κρυπτονομίσματα.
 • Το ανταλλακτήριο ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ ενός πωλητή και ενός αγοραστή.
 • Η ανταλλαγή κρυπτονομίσματος λειτουργεί σαν μεσιτεία και μπορείτε να καταθέσετε χρήματα μέσω τραπεζικού εμβάσματος, χρεωστικής και άλλων κοινών μέσων κατάθεσης. Ωστόσο, συχνά πληρώνετε ένα τίμημα για αυτήν την υπηρεσία.
 • Επίσης στο ανταλλακτήριο ένας χρήστης μπορεί να μεταφέρει κρυπτονομίσματα από ένα ιδιωτικό ψηφιακό πορτοφόλι η να τα αποσύρει με παρόμοιο τρόπο από το ανταλλακτήριο.
 • Εάν ένας χρήστης θέλει να κάνει συναλλαγές μεταξύ κρυπτονομισμάτων, θα πληρώσει μια χρέωση μετατροπής νομίσματος, παρόμοια με τις θεσμικές τράπεζες όταν ανταλλάσσετε χρήματα από διαφορετικές χώρες.
 • Οι αγορές και οι πωλήσεις βασίζονται στο ίδιο σύστημα παραγγελιών με τις υπάρχουσες χρηματιστηριακές εταιρείες, όπου ένας αγοραστής υποβάλλει μια οριακή εντολή η οποία στη συνέχεια πωλείται όταν υπάρχει διαθέσιμος αντίστοιχος κρυπτογράφηση από τον πωλητή (κατασκευαστής).
 • Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αντιστοιχούν στους αγοραστές με τους πωλητές. Όπως ένα παραδοσιακό χρηματιστήριο, οι έμποροι μπορούν να επιλέξουν να αγοράσουν και να πουλήσουν bitcoin εισάγοντας είτε μια εντολή αγοράς είτε μια εντολή ορίου. Με ένα καθορισμένο όριο εντολής, ο χρήστης κατευθύνει την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων για μια τιμή κάτω από την τρέχουσα ζήτηση ή πάνω από την τρέχουσα προσφορά, ανάλογα με το αν αγοράζουν ή πωλούν.

Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων αποτελεί μία ιδιωτική εταιρεία η οποία παρέχει μέσω διαδικτύου στους χρήστες της ηλεκτρονικά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων στα οποία μπορούν να καταθέτουν κρυπτονομίσματα και να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα από αυτά. Παράλληλα ένα ανταλλακτήριο λειτουργεί ως μεσίτης για την ανταλλαγή μεταξύ διαφορετικών κρυπτονομισμάτων και επιτρέπει τους χρήστες να πωλούν κρυπτονομίσματα για παραδοσιακά νομίσματα ( πχ EURO). Η τελευταία και πιο χρήσιμη λειτουργίας τους είναι ότι ο χρήστης μπορεί να καταθέσει χρήματα σε αυτά και να αγοράσει κρυπτονομίσματα ή να μεταφέρει στον τραπεζικό του λογαριασμό χρήματα από κρυπτονομίσματα που πούλησε.

 

Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων: Οι κίνδυνοι!

Η υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων μετά το 2017 έχει περάσει μέσα από τα ανταλλακτήρια και πολλοί νέοι χρήστες έχουν εξοικειωθεί με τα κρυπτονομίσματα μέσω ενός ανταλλακτηρίου όπως το π.χ το binance. Τέτοιοι ιδιωτικοί φορείς αύξησαν κατακόρυφα την υιοθέτηση και την κεφαλαιοποίηση της αγοράς κάνοντας τα κρυπτονομίσματα και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια πιο προσιτά σε έναν νέο χρήστη.  Παρόλα αυτά το ρυθμιστικό καθεστώς τον ανταλλακτηρίων δεν είναι νομοθετημένο και υπάρχουν ακόμα γεγονότα που μας θυμίζουν τα μελανά σημεία και τους κινδύνους σε αυτά.

Ας δούμε τώρα αναλυτικά τα 3 μελανά σημεία των ανταλλακτηρίων.

1)Χακάρισμα

Η ασφάλεια των συναλλαγών σε ένα blockchain όπως αυτό του bitcoin είναι πολύ μεγάλη . Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ότι ο χρήστης του ψηφιακού πορτοφολιού θα έχει στην κατοχή του και απόλυτα μυστικό το ιδιωτικό κλειδί. Όταν κατέχετε κρυπτονομίσματα σε ανταλλακτήριο πρέπει να θυμάστε ότι το ιδιωτικό κλειδί που ξεκλειδώνει το κρυπτονομίσματα ανήκει στο ανταλλακτήριο και όχι σε εσάς.

ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων

Όταν κατέχετε κρυπτονομίσματα σε ανταλλακτήριο πρέπει να θυμάστε ότι το ιδιωτικό κλειδί που ξεκλειδώνει το κρυπτονομίσματα ανήκει στο ανταλλακτήριο και όχι σε εσάς.

Παρόλο που η παραβίαση των ανταλλακτηρίων είναι πιο σπάνια στις μέρες μας , το γεγονός ότι στο ανταλλακτήριο πρέπει να πραγματοποιείτε μεγάλος αριθμός συναλλαγών τα αφήνει εκτεθειμένα σε επιθέσεις και να χαθούν τα ιδιωτικά κλειδιά που προστατεύουν τα κρυπτονομίσματα.

Για να καταλάβουμε τις επιπτώσεις μίας παραβίασης ανταλλακτηρίου θα ανατρέξουμε στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων και το ανταλλακτήριο Mt Gox.

Τι είναι το ανταλλακτήριο Mt GOX;

 • Η εταιρεία ξεκίνησε από τον αμερικανό προγραμματιστή Jed McCaleb το 2010 και πωλήθηκε στον γαλλικό Mark Karpelés το 2011. Το Mt Gox ήταν κάτι περισσότερο από έναν μεγάλο παίκτη στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Στο αποκορύφωμά του το 2013, το ανταλλακτήριο χειριζόταν ένα επιβλητικό 70% όλων των συναλλαγών bitcoin παγκοσμίως.
 • Το Gox συνέδεσε το όνομα του με το πιο καταστροφικό χτύπημα hack Bitcoin μέχρι σήμερα. Οι χάκερ είχαν πρόσβαση και έκλεψαν 740.000 bitcoin από το Mt. Πελάτες Gox και 100.000 από την ίδια την εταιρεία, περίπου το 460 εκατομμύρια δολάρια τότε και 30 δις $ σήμερα.
 • Το γεγονός έφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου και η εταιρεία χρεοκόπησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2014.
 • Στη συνέχεια, ο ιστότοπός τους πηγαίνει μυστηριωδώς εκτός σύνδεσης. Στη συνέχεια, ολόκληρη η ροή τους στο Twitter εξαφανίζεται ξαφνικά.
 • Κανείς δεν κατάλαβε αρχικά τι είχε συμβεί και  οι ηγέτες άλλων εταιρειών bitcoin προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη στο bitcoin.
 • Αυτό το γεγονός οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις στην τιμή του bitcoin μέχρι σήμερα!

Η ιστορία του Mt Gox υπενθυμίζει ότι η εμπιστοσύνη κρυπτονομισμάτων σε κεντροποιημένους φορείς δεν είναι πανάκεια. Τα κρυπτονομίσματα είναι μία τεχνολογία με τεράστια ασφάλεια συναλλαγών αλλά ένα ιδιωτικό ανταλλακτήριο μπορεί να παραβιαστεί και τα κρυπτονομίσματα να κλαπούν.


2)Έκθεση στο Tether

Το stablecoin Tether εμφανίζεται στα περισσότερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων ως ένα μέσο συναλλαγών . Μάλιστα η κεφαλαιοποίηση του είναι από τις μεγαλύτερες της αγοράς.

κρυπτονόμισμα Tether

 

Το Tether το stablecoin με την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση παίζει μεγαλύτερο ρόλο για τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων από όσο κατανοεί ο μέσος χρήστης. Καθώς η τιμή του είναι σταθερή είναι πολύ απλό και οικονομικό να μετατρέψει κανείς κρυπτονομίσματα σε Tether και να αγοράσει άλλα κρυπτονομίσματα. Παρόλα αυτά η εταιρεία πίσω από το κρυπτονόμισμα βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθώρα δικαστικών θεμάτων, συμβιβασμών και ελέγχων.

 

Το Ιστορικό με τα καμπανάκια στο Τether

 • Γνωρίζουμε ότι η Tether και το ανταλλακτήριο Bitfinex ανήκουν στην πραγματικότητα και λειτουργούν από τα ίδια άτομα (η μητρική εταιρεία είναι το iFinex). Αυτό δεν συνέβαινε πάντα: στην πραγματικότητα, μέχρι το 2017, οι εταιρείες επέμειναν ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ των δύο (όταν ρωτήθηκαν σε κάποιο σημείο εάν οι δύο εταιρείες είναι ίδιες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bitfinex Phil Potter το αρνήθηκε, λέγοντας ότι οι δύο εταιρείες απλώς τράπεζα στις ίδιες τράπεζες.
 • Στη συνέχεια, όταν τα Paradise Papers που διέρρευσαν εκείνο το έτος έδειξαν ότι αυτό ήταν ψευδές (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης ότι ο Πότερ ήταν στην πραγματικότητα πίσω από το Tether), ηTether δεν αναγνωρίζει τη διαρροή και στη συνέχεια αρχίζει να ζει τη ζωή σαν να μην είναι και ποτέ υπήρξε ένα μυστικό ότι τα δύο διευθύνονται από τους ίδιους ανθρώπους.
 • Ή τι θα λέγατε όταν ο Tether προσπάθησε να δηλώσει ότι κάθε Tether (USDT) υποστηρίζεται 1: 1 με το δολάριο ΗΠΑ, μια θέση που διατηρούσε μέχρι το σημείο όπου δεν είχαν άλλη επιλογή να παραδεχτούν την αλήθεια παραδεχόμενοι – μέσω ένορκη δήλωση – ότι στην καλύτερη περίπτωση, κάθε USDT υποστηρίζεται με ποσοστό 74%, και όχι απαραίτητα από καθαρά δολάρια ΗΠΑ;
 • Κάθε φορά που μια αγωγή ή μια κανονιστική έρευνα ξεφλουδίζει ένα άλλο στρώμα της ιστορίας Tether, η κατανόησή μας για το τι ακριβώς είναι ο Tether και πώς εκτελείται αλλάζει δραματικά, ενώ η Tether αναθεωρεί τους ισχυρισμούς που κάνει κάθε φορά.
 • Αλλά η Tether δεν μπορεί να μείνει μπροστά από την αλήθεια για πάντα. Βρίσκεται στο προσκήνιο μιας διερεύνησης απάτης από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, ενώ πολλές αγωγές έχουν ενοποιηθεί σε μια τεράστια κατηγορία κατηγορίας που κατηγορείται για απάτη και χειραγώγηση της μαζικής αγοράς από τους Tether και Bitfinex.
 • Η υπόθεση εν μπορεί να οδηγηθεί σε συμβιβασμό αλλά η Tether υποχρεώθηκε να παρέχει στοιχεία συναλλαγών για να ελεγχθούν από τις αρχές.

Παρόλα αυτά η ιστορία δεν έχει ακόμα οριστική εξέλιξη θετική η αρνητική καθώς το Tether θα μπορούσε μετά τον συμβιβασμό να ρυθμιστεί από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ. Παράλληλά γίνεται αποδεκτό από μεγάλες εταιρείες όπως η Visa. Η κατάληξη αυτής της υπόθεσης θα μπορούσε να πάρει είτε θετική είτε αρνητική  τροπή για τα κρυπτονομίσματα. Ανεξαρτήτως όμως της εξέλιξης είναι προφανές ότι τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων έχουν μεγάλη εξάρτηση από το Tether.

Ανεξαρτήτως όμως της εξέλιξης είναι προφανές ότι τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων έχουν μεγάλη εξάρτηση από το Tether.

3)Αρρύθμιστο νομοθετικό καθεστώς συναλλαγών με τις τράπεζες

Τέλος το μεγαλύτερο θέμα με τα ανταλλακτήρια ανακύπτει από την πιο χρήσιμη λειτουργία τους για των ιδιώτη. Δηλαδή την εξαργύρωση κρυπτονομίσμαοτος από ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι και η μεταφορά του σε έναν τραπεζικό λογαριασμό και η κατάθεση χρημάτων για την αγορά κρυπτονομίσματος. Καθώς τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το τραπεζικό σύστημα είναι λογικό να συμπεράνει κανείς ότι στο μέλλον η λειτουργία τους θα ελεγχθεί νομικά. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμα.

Παρακάτω βλέπετε ένα ανησυχητικό μήνυμα που  έλαβαν οι χρήστες της εθνικής τράπεζας σχετικά με της συναλλαγές τους με ανταλλακτήρια.

 

ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων

Το μεγαλύτερο θέμα με τα ανταλλακτήρια ανακύπτει από την πιο χρήσιμη λειτουργία τους για τον ιδιώτη. Δηλαδή την εξαργύρωση κρυπτονομίσματος από ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι και η μεταφορά του σε έναν τραπεζικό λογαριασμό.

Ένας χρήστης δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις συναλλαγές του με το ανταλλακτήριο μέχρι να ψηφιστεί η σχετική νομοθεσία. Αυτή η αβεβαιότητα ΔΕΝ υπάρχει στις πλατφόρμες συναλλαγών forex οι οποίες ρυθμίζονται από συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Τέλος άλλα θέματα όπως η φορολογία για κατοχή κρυπτονομισμάτων σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί.

 

Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων: Μερικές τελευταίες σκέψεις

Οι αδυναμίες των ανταλλακτηρίων που εκτέθηκαν σε αυτό το άρθρο δεν είναι λόγοι κατάργησης τους αλλά αιτίες που προϊδεάζουν για ένα πιο σαφές νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο που έρχεται στα επόμενα χρόνια για τα κρυπτονομίσματα.

Τα ανταλλακτήρια αποτελούν τον πιο απλό τρόπο για την κατοχή ηλεκτρονικού πορτοφολιού από το μέσο χρήστη.

Τα ανταλλακτήρια έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων αλλά το θεσμικό πλαίσιο για αυτά παραμένει αρρύθμιστο. Παρόλα αυτά τα ανταλλακτήρια αποτελούν τον πιο απλό τρόπο για την κατοχή ηλεκτρονικού πορτοφολιού από το μέσο χρήστη. Για να χρησιμοποιήσει όμως ο χρήστης ένα ανταλλακτήριο ΣΩΣΤΑ, θα πρέπει να κατανοεί για ποιους λόγους χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων χωρίς να ξεχνάει τους κινδύνους γύρω από τα κεντροποιημένα ανταλλακτήρια.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.

Share Tweet

Top Πάροχοι σε crypto trading

Binance Binance.com
Το κεφάλαιο σας βρίσκεται σε κίνδυνο προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτνομισμάτων
Kriptomat Αγοραπωλησίες crypto στην Kriptomat
Το κεφάλαιο σας βρίσκετε σε κίνδυνο. Προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτονομισμάτων
Ava Trade Συνδέσου και ξεκίνα τις συναλαγές!
*71% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Plus500 Ξεκίνα με Plus500
86% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD