Προγνωστικά bitcoin στο basecoin.gr

Τι είναι τα προγνωστικά εργαλεία τεχνικής ανάλυσης

Η Τεχνική ανάλυση είναι κλάδος στη θεωρία επενδύσεων η οποία χρησιμοποιεί μεθόδους στατιστικής ώστε να δώσει προγνωστικά για  αλλαγές στις τιμές επενδυτικών προϊόντων.Η μέθοδος αυτή  αντλεί δεδομένα για την τιμή του προϊόντος χωρίς να λαμβάνει υπό όψιν της άλλους παράγοντες επομένως ένας τεχνικός αναλυτής δεν εξετάζει την πορεία μια μετοχής βασισμένη στις Οικονομικές Καταστάσεις των εταιριών αλλά κάνει προβλέψεις της τιμής των μετοχών αναλύοντας δεδομένα από το γράφημα μεταβολής των τιμών.Η πρόοδος στην τεχνική ανάλυση έχει οδηγήσει στην δημιουργία πολλών στατιστικών δεικτών και εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη τιμών βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.Επειδή η κατανόηση τέτοιων εργαλείων είναι δύσκολη και δύσχρηστη για τον αρχάριο επενδυτή  στην σελίδα μας παρέχουμε απλουστευμένα εργαλεία τα οποία βασίζονται σε διάφορους δείκτες και δίνουν στον χρήστη μας μια συνοπτική εικόνα της αγοράς. Λόγω της δύσης των κρυπτονομισμάτων τα εργαλεία για προγνωστικά bitcoin μπορούν να φανούν χρήσιμα στις επενδύσεις σε bitcoin μέσω CFD

Στην συνέχεια του άρθρου θα βρείτε μία σύνοψη των κατηγοριών των εργαλείων που χρησιμοποιούμε καθώς παρουσίαση της λειτουργίας τους η οποία απευθύνετε στον πιο προχωρημένο αναγνώστη.

Ποιες κατηγορίες προγνωστικών δεικτών υπάρχουν ;

  • Δείκτες τάσεις οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουμε αν η αγορά κινείται ανοδικά , καθοδικά η ουδέτερα σε μια χρονική περίοδο
  • Δείκτες αντιστροφής οι οποίοι προσδιορίζουν πόσο εύκολα μία επιρροή της αγοράς αντιστρέφει την κίνηση της τιμής . Μας δίνουν ένα εύρος τιμών  μέσα στο οποίο κινείται  η τιμή του προϊόντος
  • Δείκτες σχετικής δύναμης που μας δείχνουν τις διακυμάνσεις στην αγοραστική δύναμη
  • Οι δείκτες κίνησης που μας δείχνουν πόσο γρήγορα θα μεταβληθεί η τιμή
  • Δείκτες όγκου που δείχνουν αν οι αγοραστές ή οι πωλητές ελέγχουν την τιμή μία συγκεκριμένη στιγμή

Θα πούμε τώρα μερικά λόγια και θα δώσουμε μερικά απλά παραδείγματα χρήσης των πιο βασικών δεικτών από κάθε κατηγορία

Προγνωστικά bitcoin και Δείκτες Τάσεις : Κινητοί μέσοι όροι 50 και 200 ημερών σε λογαριθμική κλίμακα (50 ΕMA , 200 EMA)

Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούν δεδομένα από 50 η 200 μέρες αντίστοιχα ώστε να μας δώσουν έναν σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής. Ο δείκτης των 50 ημερών αποτυπώνει την βραχυπρόθεσμη τάση της τιμής ενώ ο δείκτης των 200 ημερών την μακροπρόθεσμη τάση της τιμής Σε περίπτωση που ο δείκτης των 50 ημερών είναι μεγαλύτερος από των δείκτη των 200 ημερών τότε βρισκόμαστε σε περίοδο που η τιμή κατά μέσο όρο παρουσιάζει άνοδο από μέρα σε μέρα.

Θα δούμε τώρα ένα σχηματικό παράδειγμα της χρήσης αυτών των δεικτών που δίνουν προγνωστικά bitcoin.

προγνωστικά bitcoin golden cross

 

Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2016  για το Bitcoin o EMA των 50 ημερών ξεπέρασε των EMA των 200 ημερών και παρατηρήσαμε μία περίοδο όπου η τιμή οδηγήθηκε από  τα 350 δολάρια στα 20.000 δολάρια μέσα σε διάστημα 1,5 χρόνου

προγνωστικά bitcoin golden cross

 

 

Σήμερα βλέπουμε ότι στις 2 Αυγούστου 2019 το Bitcoin παρουσίασε πάλι χρυσό σταυρό και τα προγνωστικά δείχνουν ότι το bitcoin πέρασε από την πτωτική περίοδο του 2018 σε μία νέα ανοδική τάση.

 

Μέση αντιστροφή: Μπάντες Bollinger

 

Οι συμπεριφορά της τιμής ενός αγαθού στην αγορά καθορίζετε κάθε στιγμή από αίτια  τα οποία είναι άγνωστα στον επενδυτή.Παρόλο που ένας επενδυτής δεν μπορεί να γνωρίζει όλους τους παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση των αγοραστών ή των πωλητών ώστε να κάνει προγνωστικά οι ι Μπάντες Bollinger είναι στατιστικό εργαλείο που μας επιτρέπει να υπολογίζουμε το εύρος μέσα στο οποίο θα διακυμανθεί η τιμή χωρίς να  χρειάζεται να γνωρίζουμε τις αιτίες που προκαλούν τις διακυμάνσεις της. Το πλάτος από τις μπάντες αυτές μας επίσης το αν βρισκόμαστε σε περίοδο με μεγάλες η μικρές διακυμάνσεις των τιμών. Όσο μεγαλώνει το πλάτος από τις μπάντες τόσο αυξάνετε η διακύμανση των τιμών.

προγνωστικά bitcoin bollinger

 

Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε πως η τιμή ενός αγαθού δεν κινείται τυχαία αλλά περιορίζετε από τις μπάντες Bollinger

Σχετική Δύναμη: Στοχαστικοί δείκτες

Η κίνηση της αγοράς εξελίσσετε σε κύκλους αγοράς και πώλησης οι οποίοι μπορούν να προβλεφθούν χρησιμοποιώντας τους στοχαστικούς δείκτες Αυτοί οι κύκλοι συχνά παρουσιάζουν μέγιστα και ελάχιστα όπου τα αγαθά είναι υπερτιμημένα η υποτιμημένα. Χρησιμοποιώντας τους στοχαστικούς δείκτες   μπορούμε να προσδιορίσουμε αν ένα αγαθό είναι υπερτιμημένο η υποτιμημένο.

 Δείκτες Κίνησης : MACD

Ο δείκτης  MACD είναι ένας πιο σύνθετος  δείκτης ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσουμε πόσο γρήγορα μεταβάλετε η τιμή.   Με εξειδικευμένες τεχνικές μπορούμε να δούμε και αν η τιμή θα αυξηθεί η θα μειωθεί στο προσεχές μέλλον

 

Όγκος Συναλλαγών Δείκτης OBV

Ο δείκτης αυτός λαμβάνει υπόψη τον όγκο συναλλαγών στις αγορές και στις πωλήσεις ενός χρηματιστηριακού προϊόντος.Όταν ο όγκος συναλλαγών των πωλήσεων είναι μεγαλύτερος από τον όγκο συναλλαγών των αγορών τότε βλέπουμε ότι οι πωλητές έχουν τον έλεγχο της τιμής αντίθετα όταν ο όγκος συναλλαγών των αγορών είναι μεγαλύτερος από τον όγκο των συναλλαγών των πωλήσεων λέμε ότι οι αγοραστές έχουν τον έλεγχο της τιμής και η τιμή ανεβαίνει.

 

Πως χρησιμοποιεί το εργαλείο για προγνωστικά bitcoin τους  δείκτες αυτούς;

Τα γραφικά εργαλεία στην σελίδα μας χρησιμοποιούν αλγορίθμους ώστε να αντλήσουν τα αποτελέσματα 28  στατιστικών δεικτών. Αναλύοντας τα δεδομένα κάθε δείκτη δίνουμε αν η τάση για την τιμή είναι ανοδική η πτωτική με βάση τον αριθμό των δεικτών που προβλέπουν θετικά η αρνητικά αποτελέσματα.Ένας αρχάριος χρήστης μπορεί πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία μας για να πάρει προγνωστικά χωρίς να χρειάζεται να έχει γνώσεις  τεχνικής ανάλυση και  μπορεί  επίσης να ρυθμίσει  το χρονικό διάστημα από το οποίο αντλούμε δεδομένα ανάλογα με  το αν επικεντρώνετε σε  βραχυπρόθεσμες η μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

  • Διαστήματα λεπτών χρησιμοποιούνται για να κάνουμε συναλλαγές που θα ολοκληρωθούν μέσα στην μέρα.
  • Διαστήματα ωρών η ημερών χρησιμοποιούμε για συναλλαγές που θα διαρκέσουν μερικές μέρες
  • Διαστήματα εβδομάδων και μηνών χρησιμοποιούνται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Παρακάτω δίνουμε ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας το  απλοποιημένο εργαλείο για προγνωστικά bitcoin λαμβάνοντας δεδομένα ώστε να στοχεύσουμε την επένδυση μας σε χρονικό ορίζοντα μερικών εβδομάδων.

προγνωστικά bitcoin συνοπτικά

 

 

Βλέπουμε ότι 5 δείκτες δίνουν καθοδικό  αποτέλεσμα , 10 ουδέτερο αποτέλεσμα και 11 ανοδικό  αποτέλεσμα.

 Το εργαλείο προβλέπει ότι η τιμή θα ανεβεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες άρα για να αυξήσουμε της πιθανότητες  κέρδους μπορούμε  να αγοράσουμε σήμερα και να πουλήσουμε μετά από μερικές εβδομάδες.

Αποποίηση ευθύνης:Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν κάνετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους.

 

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.

Share Tweet

Top Πάροχοι σε crypto trading

Binance Binance.com
Το κεφάλαιο σας βρίσκεται σε κίνδυνο προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτνομισμάτων
Kriptomat Αγοραπωλησίες crypto στην Kriptomat
Το κεφάλαιο σας βρίσκετε σε κίνδυνο. Προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτονομισμάτων
Ava Trade Συνδέσου και ξεκίνα τις συναλαγές!
*71% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Plus500 Ξεκίνα με Plus500
86% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD