Συναλλαγές vs Επενδύσεις. Ποια προσέγγιση μου ταιριάζει;

Οι επενδύσεις και οι συναλλαγές ( εμπορία ή trading )  είναι δύο πολύ διαφορετικές μέθοδοι απόπειρας να επωφεληθείτε από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τόσο οι επενδυτές όσο και οι έμποροι (traders) επιδιώκουν οφέλη μέσω της συμμετοχής στην αγορά. Σε γενικές γραμμές, οι επενδυτές επιδιώκουν μεγαλύτερες αποδόσεις κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης περιόδου μέσω της  συσσώρευσης και διατήρησης περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο τους. Από την άλλη οι έμποροι επωφελούνται τόσο από τις αυξανόμενες όσο και από τις πτωτικές αγορές αγοράζοντας και πουλώντας συνεχώς χρηματοπιστωτικά προϊόντα λαμβάνοντας μικρότερα και συχνότερα κέρδη.

 

Επενδύσεις

Ο στόχος μίας επένδυσης είναι η σταδιακή συσσώρευση πλούτου για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω της αγοράς και κατοχής χαρτοφυλακίου μετοχών, , αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και άλλων επενδυτικών μέσων.και έτσι οι επενδύσεις διεξάγονται συχνά για μια περίοδο ετών, ή ακόμα και δεκαετιών. Οι επενδυτές συχνά βελτιώνουν τα κέρδη τους μέσω της επανεπένδυσης κερδών και μερισμάτων σε πρόσθετες μετοχές.

Ενώ οι αγορές αναπόφευκτα παρουσιάζουν διακυμάνσεις, οι επενδυτές θα “ξεπεράσουν” την καθοδική πορεία με την προσδοκία ότι οι τιμές θα ανακάμψουν και οι τυχόν απώλειες θα ανακτηθούν τελικά. Οι επενδυτές συνήθως ενδιαφέρονται περισσότερο για τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς, όπως οι δείκτες τιμών / κερδών και οι προβλέψεις διαχείρισης.Για τον επενδυτή οι καθημερινές διακυμάνσεις των τιμών είναι λιγότερο σημαντικές από τη συνεπή ανάπτυξη σε μια παρατεταμένη περίοδο.

συναλλαγές επενδύσεις

 

Συναλλαγές ( Εμπορία χρηματιστηριακών προϊόντων)

Οι έμποροι κάνουν πολύ πιο συχνές συναλλαγές, όπως η αγορά και πώληση μετοχών, εμπορευμάτων, ζευγών νομισμάτων ή άλλων μέσων. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν αποδόσεις που υπερβαίνουν την παραδοσιακές επενδύσεις buy-and-hold.Ενώ οι επενδυτές μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με ετήσιες αποδόσεις από 10 τοις εκατό σε 15 τοις εκατό, οι έμπειροι έμποροι μπορούν να αναζητήσουν απόδοση 10 τοις εκατό κάθε μήνα. Τα κέρδη από τις συναλλαγές δημιουργούνται με την αγορά σε χαμηλότερη τιμή και την πώληση σε υψηλότερη τιμή σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα κέρδη από μία πτωτική αγορά  είναι επίσης εφικτά στον trader  (με την χρήση CFD)  καθώς οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν με δανεισμό χρημάτων και πώληση σε χαμηλότερη τιμή (μέθοδος γνωστή ως “short selling”)  ενώ μία άλλη τακτική που χρησιμοποιούν οι  έμποροι είναι τα μοχλευμένα προϊόντα   τα οποία τους επιτρέπουν να κάνουν μία αγορά διαθέτοντας τμήμα του συνολικού κεφαλαίου που απαιτείται και να πολλαπλασιάσουν έτσι τα κέρδη τους.

 

Ενώ οι επενδυτές αγοράζουν και περιμένουν, οι έμποροι επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδη μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συχνά χρησιμοποιούν μια προστατευτική εντολή stop-loss για να κλείσουν αυτόματα τις απώλειες θέσεων σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο τιμών.Οι έμποροι χρησιμοποιούν επίσης εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, όπως κινητούς μέσους όρους και στοχαστικούς ταλαντωτές, για να βρουν συναλλαγές  υψηλής πιθανότητας κέρδους.Το στυλ ενός εμπόρου καθορίζεται από το  χρονοδιάγραμμα ή περίοδο διακράτησης στην οποία αγοράζονται και πωλούνται μετοχές, εμπορεύματα ή άλλα χρηματιστηριακά μέσα έτσι οι έμποροι  εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 

  • Έμπορος  Θέσης: Οι θέσεις κρατούνται από μήνες έως έτη.
  • Swing Trader: Οι θέσεις κρατούνται από ημέρες έως εβδομάδες.
  • Day Trader: Οι θέσεις κρατούνται για μερικές ώρες μέσα σε μία μέρα
  • Scalp Trader: Οι θέσεις κρατούνται για δευτερόλεπτα έως λεπτά.

Οι έμποροι επιλέγουν συχνά το στυλ συναλλαγών τους βάσει παραγόντων όπως το μέγεθος του λογαριασμού, ο χρόνος που μπορεί να αφιερωθεί στις συναλλαγές, το επίπεδο εμπειρίας, η προσωπικότητα του παίχτη και η ανοχή κινδύνου.

Διαφορά στην προσέγγιση 

Η επένδυση λαμβάνει μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση και συχνά χαρακτηρίζετε ως πιο συντηρητική τακτική αποκόμισης κερδών από τα χρηματιστηριακά προϊόντα ενώ η εμπορία περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων καθημερινά, μηνιαία ή τριμηνιαία.

Στις περιπτώσεις που οι  επενδυτές είναι πιθανό να βγάλουν βραχυπρόθεσμες ζημίες, οι έμποροι θα επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές που θα τους βοηθήσουν να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις των αγορών.Για να καταλάβουμε  την διαφορά στην προσέγγιση μπορούμε να ακούσουμε δύο πολύ διαφορετικούς αλλά διάσημους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κερδίσει δισεκατομμύρια από τα χρηματιστηριακά προϊόντα:

Ο Warren Buffet έχει περιουσία  67 δισεκατομμυρίων δολαρίων την οποία έφτιαξε με μακροχρόνιες επενδύσεις σε μετοχές εταιριών τις οποίες τις κρατά για δεκαετίες.

συναλλαγές Buffet

Μία δήλωση που συνοψίζει την επενδυτική θεωρία του Buffet είναι η παρακάτω:

 “Θα σας πω πώς να γίνετε πλούσιοι. Κλείστε τις πόρτες. Να φοβάστε όταν οι άλλοι είναι άπληστοι και να είστε άπληστοι όταν οι άλλοι φοβούνται.”–Warren Buffet

Από την άλλη έχουμε τον Gerorge Sorros,

συναλλαγές Soros

 

Η περιουσία Soros του εκτιμάτε στα 24 δισεκατομμύρια δολάρια και την δημιούργησε με την συνεχή αγοραπωλησία χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Να μία δήλωση του George Soros από την οποία μπορούμε να καταλάβουμε την λογική του

 “Οι αγορές βρίσκονται συνέχεια σε κατάσταση αβεβαιότητας και αναστάτωσης. Το κέρδος προκύπτει απορρίπτοντας το προφανές και ποντάροντας στο μη αναμενόμενο”.-George Soros

Ποια προσέγγιση μου ταιριάζει;

Όπως είδαμε και οι δύο προσεγγίσεις μπορούν να οδηγήσουν στα κέρδη αλλά για να επιλέξουμε την προσέγγιση που μας ταιριάζει πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τα παρακάτω βασικά σημεία.

  • Τα trading είναι πιο χρονοβόρο και κουραστικό  σε σχέση με την πραγματοποίηση επενδύσεων. Σε περίπτωση επενδύσεων, μόλις πραγματοποιήσετε υγιείς επενδύσεις, μπορείτε απλά να χαλαρώσετε χωρίς να αγοράσετε ή να πωλήσετε για μήνες / χρόνια
  • Η πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων απαιτεί γνώση των οικονομικών δεδομένων των εταιρειών –(όπως οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, η κατανόηση των ελεύθερων ταμειακών ροών, οι αποτιμήσεις DCF, οι εκτιμήσεις σχετικής αποτίμησης )
  • Το ρίσκο στο trading είναι πολύ υψηλότερο από ότι στις επενδύσεις. Και στις επενδύσεις υπάρχει κίνδυνος να χάσετε χρήματα , αλλά αυτό θα μπορούσε να συμβεί λόγω των ιδιομορφιών της επιχείρησης και λόγω συγκυριών της αγοράς
  • Το κόστος που συνεπάγεται το trading είναι συνήθως υψηλό, καθώς κάθε φορά που ανταλλάσσετε ένα προϊόν πληρώνετε προμήθεια. Ως εκ τούτου, οι αποδόσεις σας πρέπει να είναι συγκριτικά υψηλότερες για να καλύψουν αυτές τις δαπάνες.
  • Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι για εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν να κερδίσουν χρήματα αλλά να αποφύγουν τεράστιες απώλειες. Θα μπορούσατε να κερδίσετε ένα αξιοπρεπές ποσό με την επανεπένδυση των μερισμάτων σας και αφήνοντας τα χρήματά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι πρέπει να συγκρατήσω;

Από τα παραπάνω πρέπει να θυμόμαστε  ότι  οι έμποροι είναι εκείνοι που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες της αγοράς για να εισέλθουν ή να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους σε σύντομο χρονικό διάστημα  παίρνοντας μικρότερες αλλά περισσότερες αποδόσεις, ενώ οι επενδυτές προσπαθούν να αποκομίσουν μεγαλύτερες αποδόσεις σε μια μακρόχρονη περίοδο, αγοράζοντας και διατηρώντας μετοχές.

Δεν έχει σημασία αν κάνετε trading ή επενδύετε, αλλά πρέπει να ασχολείστε με την δραστηριότητα  που ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις γνώσεις σας.

Αποποίηση ευθύνης:Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν κάνετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.

Share Tweet

Top Πάροχοι σε crypto trading

Binance Binance.com
Το κεφάλαιο σας βρίσκεται σε κίνδυνο προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτνομισμάτων
Kriptomat Αγοραπωλησίες crypto στην Kriptomat
Το κεφάλαιο σας βρίσκετε σε κίνδυνο. Προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτονομισμάτων
Ava Trade Συνδέσου και ξεκίνα τις συναλαγές!
*71% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Plus500 Ξεκίνα με Plus500
86% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD