Οδηγός για στρατηγικές Trading Κρυπτονομισμάτων

Ενεργητικές στρατηγικές trading

Οι ενεργητικές στρατηγικές trading απαιτούν περισσότερο χρόνο και προσοχή. Aποκαλούνται ενεργητικές, επειδή συνεπάγονται συνεχή παρακολούθηση και συχνή διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Hμερήσιο trading

To ημερήσιo trading μπορεί να είναι η πιο γνωστή ενεργητική στρατηγική. Είναι μια κοινή λανθασμένη αντίληψη να πιστεύουμε ότι όλοι οι ενεργοί traders είναι εξ ορισμού ημερήσιοι traders.

To ημερήσιo trading περιλαμβάνει είσοδο και έξοδο από την ίδια ημέρα. Ως εκ τούτου, οι traders “ημέρας” στοχεύουν να επωφεληθούν από τις μεταβολές των τιμών εντός της ημέρας. Δηλαδή, από τις κινήσεις τιμών που συμβαίνουν εντός μιας ημέρας trading.

Ο όρος «ημερήσιo trading» προέρχεται από τις παραδοσιακές αγορές. Εκεί, το trading είναι ανοιχτό μόνο σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Έτσι, σε αυτές τις αγορές, οι traders δεν μένουν ποτέ σε θέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η συναλλαγή σταματά.

Οι περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων είναι ανοιχτές 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Έτσι, τo ημερήσιo trading χρησιμοποιείται σε ένα ελαφρώς διαφορετικό πλαίσιο όσον αφορά τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Συνήθως αναφέρεται σε ένα βραχυπρόθεσμο στυλ συναλλαγών, όπου οι traders εισέρχονται και εξέρχονται από θέσεις σε χρονικό διάστημα 24 ωρών ή λιγότερο.

Συνήθως χρησιμοποιούν δράση και τεχνική ανάλυση τιμών, για να διατυπώσουν trading ιδέες. Εκτός αυτού, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλές άλλες τεχνικές για να βρουν ανεπάρκειες στην αγορά.

To ημερήσιο trading κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι εξαιρετικά επικερδές για μερικούς. Συχνά όμως, είναι αρκετά αγχωτικό, απαιτητικό και μπορεί να ενέχει υψηλό κίνδυνο. Ως εκ τούτου, συνιστάται για πιο προηγμένους traders.

 

 Trading τάσης

Μερικές φορές αναφέρεται επίσης ως trading θέσης. To trading τάσης είναι μια στρατηγική που περιλαμβάνει την κατοχή θέσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συνήθως μερικούς μήνες. Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι traders τάσης προσπαθούν να επωφεληθούν από τις κατευθυντικές τάσεις. Μπορούν να εισέλθουν σε μια μακρά θέση με ανοδική τάση, και σε μια βραχυπρόθεσμη θέση με καθοδική τάση.

Οι traders τάσης συνήθως χρησιμοποιούν θεμελιώδη ανάλυση, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Ακόμα κι έτσι, η θεμελιώδης ανάλυση λαμβάνει υπόψη γεγονότα που μπορεί να διαρκέσουν πολύ χρόνο. Αυτές είναι και οι στρατηγικές από τις οποίες προσπαθούν να επωφεληθούν.

Μια στρατηγική trading τάσης προϋποθέτει ότι το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο θα συνεχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση της τάσης. Ωστόσο, οι traders τάσης πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη την πιθανότητα αντιστροφής τάσεων. Ως εκ τούτου, μπορούν επίσης να ενσωματώσουν κινούμενους μέσους όρους,  γραμμές τάσης και άλλους τεχνικούς δείκτες στη στρατηγική τους. Έτσι ώστε, να προσπαθήσουν να αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας τους και να μετριάσουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Το trading τάσης μπορεί να είναι ιδανικό για αρχάριους traders, εάν έχουν τη δέουσα προσοχή και διαχειρίζονται τον κίνδυνο.

 

Τι είναι το swing trading;

Το Swing-tading είναι μια στρατηγική συναλλαγών που θα μπορούσε να υιοθετηθεί και από αρχάριους χρήστες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και ενημερωμένοι σχετικά με την αγορά κρυπτονομίσμάτων. Πρακτικά αγοράζετε ( η πουλάτε μέσω της εντολής short) και αναμένετε μερικές μέρες ή  εβδομάδες μέχρις ότου να κλείσετε την θέση σας και αποκομίσετε το κέρδος σας. Στην συνέχεια του άρθρου θα εξηγήσουμε τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με το swing trading κρυπτονομισμάτων και θα σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε αν είναι η σωστή επιλογή για εσάς.

Τέτοιες συναλλαγές είναι μια στρατηγική διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει την προσπάθεια σύλληψης κινήσεων τιμών που συμβαίνουν σε σύντομο και μεσαίο χρονικό διάστημα ενώ η ιδέα πίσω από το swing trading είναι να πιάσει τις μεταβολές της αγοράς που λαμβάνουν χώρα μέσα σε λίγες ημέρες έως μερικές εβδομάδες.

Οι στρατηγικές Swing Trading λειτουργούν καλύτερα στις τάσεις των αγορών. Εάν υπάρχει ισχυρή ανοδική η καθοδική  τάση τις αγοράς, οι ευκαιρίες συναλλαγών swing μπορούν να είναι άφθονες και οι traders μπορούν να επωφεληθούν από μεγάλες μεταβολές τιμών. Για αυτό το λόγο μία τέτοια προσέγγιση ταιριάζει στην αγορά των κρυπτονομισμάτων οι οποία χαρακτηρίζεται από έντονες μεταβολές μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα όπως είδαμε παραπάνω. Δηλαδή μπορείτε:

  • Είτε να περιμένετε μία πτώση της τιμής και να αγοράσετε φθηνά με σκοπό την πώληση υψηλότερα.
  • Είτε να ακολουθήσετε την ανοδική πορεία της τιμής και να αποκομίσετε κέρδη σε μεγαλύτερη τιμή.
  • Είτε χρησιμοποιώντας την επιλογή Short να περιμένετε πτώση της τιμής και να επωφεληθείτε από αυτό.

 

Scalping

Το Scalping είναι μια από τις πιο γρήγορες στρατηγικές trading εκεί έξω. Oι scalpers δεν προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μεγάλες κινήσεις ή τάσεις. Είναι μια στρατηγική που επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση μικρών κινήσεων ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, επωφελούνται από τα κενά στη ρευστότητα ή άλλες ανεπάρκειες στην αγορά.

Oι scalpers δεν στοχεύουν να διατηρήσουν τις θέσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε τους scalp traders να ανοίγουν και να κλείνουν θέσεις σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το scalping σχετίζεται συχνά με το High-Frequency Trading (HFT) .

Το scalping μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα στρατηγική εάν ένας trader εντοπίσει μια αναποτελεσματικότητα στην αγορά που συμβαίνει ξανά και ξανά και μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Κάθε φορά που συμβαίνει, μπορούν να βγάζουν μικρά κέρδη που θα αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Το Scalping είναι γενικά ιδανικό για αγορές με υψηλότερη ρευστότητα, όπου οι θέσεις εισόδου και εξόδου είναι σχετικά ομαλές και προβλέψιμες.

Το Scalping είναι μια προηγμένη στρατηγική trading που δεν συνιστάται για αρχάριους εμπόρους, λόγω της πολυπλοκότητάς της. Απαιτεί επίσης μια βαθιά κατανόηση των μηχανισμών των αγορών. Εκτός από αυτό, το scalping είναι γενικά πιο κατάλληλο για μεγάλους traders (φάλαινες). Οι στόχοι ποσοστού κέρδους τείνουν να είναι μικρότεροι, επομένως το trading μεγαλύτερων θέσεων έχει περισσότερο νόημα.

Παθητικές επενδυτικές στρατηγικές

Οι παθητικές επενδυτικές στρατηγικές επιτρέπουν μια πιο πρακτική προσέγγιση. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσοχή. Ενώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ στρατηγικών trading και επενδύσεων, το trading σημαίνει τελικά την αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων με την ελπίδα να αποκομίσει κανείς κέρδος.

 

Αγορά και κράτημα

Το “Buy and Hold” είναι μια παθητική επενδυτική στρατηγική όπου οι traders αγοράζουν ένα περιουσιακό στοιχείο που προτίθενται να το κρατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται συνήθως σε μακροπρόθεσμα χαρτοφυλάκια επενδύσεων. Η ιδέα είναι απλώς να μπείτε στην αγορά χωρίς να λαμβάνετε υπόψη το χρονοδιάγραμμα. Η ιδέα πίσω από αυτήν τη στρατηγική είναι ότι σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η τιμή χρονισμού ή εισόδου δεν θα έχει σημασία.

Η στρατηγική αγοράς και κράτησης βασίζεται σχεδόν πάντα σε  θεμελιώδη ανάλυση και συνήθως δεν ασχολείται με  τεχνικούς δείκτες . Η στρατηγική επίσης πιθανότατα δεν θα περιλαμβάνει παρακολούθηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου.

 

Επένδυση δείκτη

Συνήθως, η επένδυση δείκτη σημαίνει αγορά ETF στις παραδοσιακές αγορές. Ωστόσο, αυτός ο τύπος προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμος στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Τόσο στα κεντρικά χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων, όσο και στο κίνημα Αποκεντρωμένης Χρηματοδότησης (DeFi) .

Η ιδέα πίσω από έναν δείκτη κρυπτονομίσματος είναι να πάρετε ένα καλάθι cryptoassets και να δημιουργήσετε ένα διακριτικό που παρακολουθεί τη συνδυασμένη απόδοσή τους. Αυτό το καλάθι μπορεί να αποτελείται από κέρματα από παρόμοιο τομέα, όπως νομίσματα απορρήτου ή μάρκες χρησιμότητας . Ή, θα μπορούσε να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αρκεί να έχει μια αξιόπιστη τροφοδοσία τιμών. Όπως θα φανταζόσασταν, τα περισσότερα από αυτά τα tokens βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε blockchain.

Πώς μπορούν οι επενδυτές να χρησιμοποιούν δείκτες κρυπτονομισμάτων; Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να επενδύσουν σε έναν δείκτη νομισμάτων απορρήτου, αντί να επιλέξουν ένα μεμονωμένο νόμισμα απορρήτου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να στοιχηματίσουν σε νομίσματα απορρήτου ως τομέα, ενώ εξαλείφουν τον κίνδυνο στοιχηματισμού σε ένα νόμισμα.

Η επένδυση με δείκτη θα γίνει πιο δημοφιλής τα επόμενα χρόνια. Επιτρέπει μια πιο πρακτική προσέγγιση για επενδύσεις στη βιομηχανία blockchain και στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.

Share Tweet

Top Πάροχοι σε crypto trading

Kriptomat Αγοραπωλησίες crypto στην Kriptomat
Το κεφάλαιο σας βρίσκετε σε κίνδυνο. Προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτονομισμάτων
Ava Trade Συνδέσου και ξεκίνα τις συναλαγές!
*71% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Plus500 Ξεκίνα με Plus500
*72% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Capital Capital.com
Το 76.72% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.