Επενδύσεις σε διαφορετικά χρηματιστηριακά προϊόντα

Σήμερα το διαδίκτυο έχει δώσει μία νέα διάσταση στις επενδύσεις.Οι χρηματαγορές είναι προσβάσιμες πολύ εύκολα και φέρνουν σε επαφή εκατομμύρια επενδυτές από όλο τον κόσμο  δίνοντας τους την δυνατότητα αγοραπωλησίας χρηματιστηριακών προϊόντων. Στις αγορές αυτές υπάρχουν επενδύσεις διαφορετικού τύπου με τις οποίες είναι δυνατό ένας νέος επενδυτής με μικρό κεφάλαιο να αποκομίσει χρηματικό όφελος.

Τα δημοφιλέστερα χρηματιστηριακά προϊόντα μπορούν να χωριστούν  σε 5 κατηγορίες οι οποίες είναι

1) Μετοχές

2) Ομόλογα

3) Χρηματιστηριακά Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF)

4) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)

5) Συμβόλαια Επί της Διαφοράς  CFD

Λόγω της πληθώρας τον χρηματιστηριακών προϊόντων θα πρέπει ο επενδυτής να λάβει υπόψη του αρκετές μεταβλητές πριν κάνει την επιλογή της κατάλληλης για αυτόν επένδυση.

Οι ποιο σημαντικές από αυτές τις μεταβλητές είναι οι παρακάτω:

 • Ρευστότητα: Πρόκειται για την ευκολία αγοράς και πώλησης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ανά πάσα στιγμή. Τα παράγωγα με υψηλά επίπεδα ρευστότητας τείνουν να είναι εύκολα εμπορεύσιμα καθώς κάποιος μπορεί εύκολα να εισέλθει και να βγει από μια θέση.
 • Μεταβλητότητα: Η μεταβλητότητα αφορά τη δυνατότητα της τιμής να ανεβαίνει και να πέφτει απότομα. Αυτή η αστάθεια είναι ένα δίκοπο μαχαίρι που μπορεί να είναι ευλογία και κατάρα την ίδια στιγμή. Η υψηλή μεταβλητότητα τείνει να λειτουργήσει προς όφελος των εμπόρων που γνωρίζουν τι κάνουν, καθώς τους επιτρέπει να παράγουν κέρδη επωφελούμενοι από τις ραγδαίες αυξομειώσεις των τιμών. Ωστόσο, με ένα μικρό λάθος σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας, οι απώλειες γίνονται καταστροφικές πολύ γρήγορα.
 • Χαμηλό κόστος συναλλαγών: Ένα χρηματοπιστωτικό μέσο με χαμηλό κόστος συναλλαγής είναι ιδανικό καθώς επιτρέπει σε κάποιον να παράγει βέλτιστες αποδόσεις σε οποιοδήποτε συναλλαγή. Οι μεσίτες χρεώνουν διαφορετικά τέλη συναλλαγών για διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • Διαθεσιμότητα πληροφοριών: Η ελεύθερη ροή πληροφοριών είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει μια κερδοφόρα εμπορική συναλλαγή χρηματιστηριακών προϊόντων με ασφάλεια. Οι ειδήσεις επηρεάζουν τις τιμές και για αυτό οι επενδυτές θα πρέπει να ασχολούνται με προϊόντα για τα οποία μπορούν να ενημερώνονται έγκυρα και έγκαιρα

Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε τις κυριότερες κατηγορίες χρηματιστηριακών προϊόντων κατάλληλα για αρχάριους επενδυτές

 

Επενδύσεις σε Μετοχές

επενδύσεις σε μετοχές

Οι μετοχές είναι άλλα πολύ καλά  χρηματοπιστωτικά μέσα καθώς η διαπραγμάτευση μετοχών επιτρέπει στον επενδυτή να απολαμβάνει την κυριότητα μιας εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που αγοράζει.

Οι μετοχές είναι δημοφιλή χρηματοπιστωτικά μέσα εν μέρει επειδή παρέχουν  υψηλά επίπεδα ρευστότητας. Ο όγκος συναλλαγών, καθώς και η μεταβλητότητα, τείνουν να ποικίλλουν σε καθημερινή βάση, επιτρέποντας στους εμπόρους να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις των τιμών.Οι μετοχές ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες είναι μερικά από τα καλύτερα προϊόντα για αγοραπωλησίες εντός της ίδιας ημέρας, Τέτοιες μετοχές περιλαμβάνουν την Apple, τη Microsoft, την Amazon και την Google Qualcomm Intel κ.λπ.

Κατά τη διαπραγμάτευση των μετοχών, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών.

Κορυφή στη λίστα των πληροφοριών  είναι η πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις όπου φαίνονται τα κέρδη των εταιριών. Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρίας επηρεάζουν την τιμή της μετοχής, καθώς λειτουργούν ως δείκτης για την οικονομική υγεία της καθώς και για τις μακροχρόνιες προοπτικές της. Η τιμή των μετοχών θα μπορούσε να αυξηθεί από τους επενδυτές που μελετούν τα δεδομένα αν αυτά υποδείξουν ότι η αξία της εταιρείας θα αυξηθεί με το χρόνο.

Οι αξιολογήσεις των μετοχών  από αναλυτές επηρεάζουν επίσης την τιμή της μετοχής κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι αναλυτές πραγματοποιούν εμπεριστατωμένη ανάλυση των εταιρειών και, κατά συνέπεια, παρέχουν συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι έμποροι θα πρέπει να τις ανταλλάσσουν και έτσι αυτές οι αναφορές προκαλούν τις περισσότερες φορές την μεταβολή των τιμών.

 

Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Ομόλογα

Τα κρατικά ομόλογα εκδίδονται από κεντρικές τράπεζες χωρών και αποσκοπούν στον δανεισμό μίας χώρας από επενδυτές. Τα ομόλογα πληρώνονται από το κράτος μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και ο επενδυτής λαμβάνει ένα προκαθορισμένο επιτόκιο το οποίο εξαρτάται από τον τύπο του ομολόγου και την χρηματοπιστωτική αξιολόγηση της χώρας η οποία εκδίδει το ομόλογο. Τα κρατικά  ομόλογα είναι μερικά από τα καλύτερα χρηματοπιστωτικά μέσα, δεδομένου της ασφαλείας που διαθέτουν όταν πρόκειται για έκθεση σε κίνδυνο. Κανένα άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο δεν συνοδεύεται από εγγύηση όταν πρόκειται για πληρωμή χρημάτων και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνέχισαν να αντέχουν τη δοκιμασία των εποχών ως μερικά από τα καλύτερα επενδυτικά εργαλεία για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εγγυημένο εισόδημα.

Οι τίτλοι του Δημοσίου χωρίζονται σε τρία Είδη ανάλογα με το χρόνο που χρειάζεται να ωριμάσουν και να πληρωθούν.Έτσι έχουμε τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα τα οποία παίρνουν το συντομότερο χρόνο για να ωριμάσουν δηλαδή μεταξύ  4 και 52 εβδομάδες .Τα Τ-Notes είναι τα κρατικά ομόλογα μεσαίας εμβέλειας, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 2 έτη για να ωριμάσουν και μέχρι 10 χρόνια. Οι T-Bonds, από την άλλη πλευρά, είναι για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές καθώς χρειάζονται έως και 30 χρόνια για να ωριμάσουν

 

Επενδύσεις σε Χρηματιστηριακά Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF)

Τα ETF είναι διαπραγματεύσιμα  επενδυτικά κεφάλαια που επιδιώκουν να παρακολουθήσουν την απόδοση συγκεκριμένων δεικτών, εμπορευμάτων , μετοχών  ή ομολόγων.. Κάθε φορά που ένας έμπορος αγοράζει ένα ETF , αγοράζει μετοχές από ένα χαρτοφυλάκιο που δημιουργήθηκε ώστε να αναπαράγει την απόδοση ενός συγκεκριμένου υποκείμενου στοιχείου.Αντί να διαπραγματεύονται μετοχές  ορισμένοι έμποροι αγοράζουν ETF καθώς μπορούν εύκολα να  κάνουν αγοραπωλησίες με αυτά

Φανταστείτε ότι θέλετε να επενδύσετε σε 100 μετοχές του δείκτη NASDAQ και αντί να κάνετε  αγοραπωλησίες για 100 διαφορετικές μετοχές που σας ενδιαφέρουν ανταλλάσσετε ένα και μόνο προϊόν το οποίο ακολουθεί τον σταθμισμένο μέσο όρο των μετοχών του δείκτη . Παραδείγματα τέτοιων επενδυτικών εργαλείων είναι τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια S & P 500 VIX (ARCA: VXX), τα κεφάλαια του δείκτη Russell 2000 (ARCA: IWM) και το PowerQuest QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) .

Στην Συνέχεια Θα δούμε τύπους ΕΤF που παρακολουθούν τιμές από επενδυτικά  αγαθά

Δείκτες Μετοχών

επενδύσεις δείκτες

Οι δείκτες μετοχών αντικατοπτρίζουν την απόδοση ενός συνόλου από μετοχές . Τέτοιοι δείκτες μπορεί να είναι συνδεδεμένοι με τις μετοχές ενός συγκεκριμένου κλάδου ή με μετοχές βασισμένες στην κεφαλαιοποίηση τους  Η τιμές από συγκεκριμένες μετοχές είναι κατάλληλα σταθμισμένες ώστε να γίνετε ευκολότερο στους επενδυτές να συγκρίνουν τις αποδόσεις από διαφορετικές επενδύσεις

Υπάρχουν τέτοιοι δείκτες που αντιπροσωπεύουν την πορεία των μετοχών στην οικονομίας μίας χώρας ή και δείκτες που συνδέονται με μετοχές από όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα το  S&P 500 είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν που  έχει έκθεση στην τιμή μετοχών από 500 εταιρείες  της αμερικάνικης αγοράς και αποτελεί ένα καλό δείκτη της πορείας της συγκεκριμένης αγοράς.Από την άλλη μεριά υπάρχει  ο Dow Jones που ακολουθεί την τιμή από τις μετοχές από τις 30 μεγαλύτερες εταιρίες των ΗΠΑ. Ο Dow είναι σταθμισμένος με βάση την τιμή κάτι που σημαίνει ότι οι μετοχές με την μεγαλύτερη τιμή συνεισφέρουν περισσότερο στην διαμόρφωση της τιμής του δείκτη σε σχέση με τις μετοχές με μικρότερη τιμή. Σημειώνουμε εδώ ότι ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει την κίνηση μετοχών που αντιστοιχούν στο 25% της συνολικής αξίας των μετοχών του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ

Άλλο ένα παράδειγμα αμερικανικού δείκτη είναι ο The Wilshire 5,000 ο οποίος είναι συνδεδεμένος με  την τιμή  5000  μετοχών από εταιρίες των ΗΠΑ. Τέλος υπάρχουν και διεθνής δείκετες με υψηλό κύρος που αξίζουν την  προσοχή των επενδυτών όπως ο DAX που ακολουθεί τις τιμές μετοχών της Γερμανίας , ο Ιαπωνικός Nikkei 225 και ο Βρετανικός FTSE 100

Εμπορεύματα

Τα εμπορεύματα με μεγάλη ρευστότητα όπως το αργό πετρέλαιο, ο χρυσός και το ασήμι παρέχουν επίσης στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα εμπορεύματα ως χρηματοπιστωτικά μέσα παρέχουν έναν μέσο  διασποράς του χαρτοφυλακίου σε σχέση με  σκέτες μετοχές ή δείκτες μετοχών.

Μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν διάφοροι τύποι εμπορευμάτων μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε χρηματιστήρια έτσι οι  πέντε κυριότερες  κατηγορίες εμπορευμάτων είναι:

 1.  το ζωικό κεφάλαιο (πχ βοοειδή)
 2.  αγροτικά προϊόντα (πχ σόγια, σιτάρι, ρύζι, κακάο, καφές)
 3. η ενέργεια, (πετρέλαιο , φυσικό αέριο, βενζίνη)
 4. τα πολύτιμα μέταλλα (πχ χρυσός , χαλκός , άργυρος, λευκόχρυσος)
 5. βιομηχανικά μέταλλα. (πχ τιτάνιο, αλουμίνιο)

επενδύσεις σε χρυσό

Οι επαγγελματίες έμποροι στρέφονται επίσης σε πολύτιμα μέταλλα για να αντισταθμίσουν τον υψηλό πληθωρισμό ή κατά τις περιόδους υποτίμησης του νομίσματος. Ο χρυσός είναι το πιο εμπορεύσιμο χρηματοπιστωτικό μέσο στον τομέα των αγαθών, καθώς οι έμποροι το θεωρούν αξιόπιστο ως τρόπο μεταφοράς και διατήρησης της αξίας. Από την άλλη μεριά το αργό πετρέλαιο είναι ένα άλλο εμπόρευμα κατάλληλο για επενδύσεις ​​καθώς οι μεταβολές στις εκροές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο επηρεάζουν τις τιμές, επιτρέποντας στους εμπόρους να επωφεληθούν από τις μεταβολές των τιμών.

Όσον αφορά επενδύσεις σε εμπορεύματα με ασταθής τιμές τα  σιτηρά και άλλα αγροτικά προϊόντα τείνουν να είναι και ιδανικά για συναλλαγές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η αύξηση του πληθυσμού, καθώς και η περιορισμένη προσφορά αγροτικών προϊόντων, παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες καθώς προκαλούν μεταβολές στην τιμή.

Σε  τέτοιες επενδύσεις ο ενδιαφερόμενος πρέπει να θυμάται ότι οι δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης οδηγούν στις τιμές. Η χαμηλότερη προσφορά σε ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα θα οδηγούσε τις περισσότερες φορές σε υψηλότερες τιμές, ειδικά όταν εμφανίζετε μεγάλη ζήτηση.

 

Επενδύσεις με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ( Futures)

Τα προϊόντα αυτά είναι αρκετά περίπλοκα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι κατάλληλα για έναν αρχάριο επενδυτή.Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωση  είναι μια νομική συμφωνία για την αγορά ή πώληση ενός συγκεκριμένου αγαθού ή περιουσιακού στοιχείου σε συγκεκριμένη τιμή σε συγκεκριμένο χρόνο στο μέλλον. Τέτοια προϊόντα μπορεί να αφορούν μετοχές, εμπορεύματα ή δείκτες .

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι υπό διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο προθεσμιακών συναλλαγών και η τιμή τους εξαρτάται από το αν η αγορά κρίνει ότι το συμβόλαιο είναι συμφέρον προς τον αγοραστή στην ημερομηνία εκπλήρωσης του. Ο αγοραστής μιας μελλοντικής σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο κατά τη λήξη της προθεσμιακής σύμβασης. Ο πωλητής της μελλοντικής σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού κατά την ημερομηνία λήξης με την προσυμφωνημένη τιμή.

 

Επενδύσεις και Ανταλλαγές με Συμβόλαια Επί Της Διαφοράς (CFD)

Ένα παράγωγο τύπου CFD είναι μια συμφωνία που βασίζεται σε ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, παραδοσιακά μία μετοχή, ένα δείκτη, ή ένα νομισματικό ζεύγος. Όταν ανοίγετε μία θέση CFD, μπορείτε να υποθέσετε και να ποντάρετε ότι η αξία αυτού του υποκείμενου στοιχείου θα αυξηθεί ή θα μειωθεί. Ποτέ δεν είστε ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου, αλλά αντίθετα προβλέπετε αυξήσεις ή πτώσεις της αξίας του. (Μία πρακτική συνέπεια του παραπάνω είναι  ότι δεν λαμβάνετε μερίσματα από τις οποίες διαπραγματεύεστε με CFD)

Όταν η τιμή κινείται προς την κατεύθυνση που προβλέψατε, θα πληρώνεστε πολλαπλάσια του αριθμού των μονάδων που αγοράσατε ή πωλήσατε. Ωστόσο, αν η τιμή κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που προβλέψατε, θα χάνετε εξίσου

Τα τρία βασικότερα πλεονεκτήματα των  CFD είναι :

 • Η Μόχλευση – Η δυνατότητα μόχλευσης σας επιτρέπει να ανοίξετε μία θέση CFD,  ενώ χρειάζεται μόνο να καταθέσετε ένα μικρό ποσοστό της συνολικής αξίας της θέσης.
 • Μπορείτε να επωφεληθείτε τόσο από την άνοδο τόσο και από την πτώση της τιμής
 • Μικρό κατώφλι εισόδου : υπάρχουν πολλοί αξιόπιστοι πάροχοι CFD και ο χρήστης με χαμηλό αρχικό κεφάλαιο μπορεί να ξεκινήσει πολύ εύκολα να ανταλλάσσει τέτοια προϊόντα
 • Υψηλή ρευστότητα : Τα CFD είναι διαθέσιμα όλο το 24 και ανταλλάσσονται εξαργυρώνονται ταχύτατα από τους παρόχους

Θα δούμε τώρα  τις κυριότερες αγορές στις οποίες χρησιμοποιούνται τα CFD:

Forex

επενδύσεις σε forex

Η αγορά συναλλάγματος αποτελεί την μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο και σε αυτή είναι διαθέσιμα μερικά από τα καλύτερα ανταλλάξιμα χρηματιστηριακά προϊόντα παγκόσμιος και έχει τζίρο πάνω από 4 τρισεκατομμύρια δολάρια

Σε αυτή την αγορά ο επενδυτής κερδίζει ποντάροντας στην διαφοροποίηση της τιμής ζευγών συναλλάγματος όπως EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, και USD/CHFs. Τέτοια προϊόντα είναι διαθέσιμα από πολλούς παρόχους και η ρευστοποίηση τους είναι άμεση όλο το εικοσιτετράωρο γεγονός που τα κάνει εύχρηστα και ευέλικτα.

Μετοχές / Αγορές Εμπορευμάτων / ΕΤF

Για τους traders που θέλουν να αξιοποιήσουν την δυνατότητα μόχλευσης αλλά και να επωφεληθούν από την πτώση της τιμής μίας μετοχής η ενός ETF μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα CFD αντί να επενδύσουν κατευθείαν στο προϊόν υπό διαπραγμάτευση,

Τα CFD είναι πιο εύχρηστα και σε πολλές περιπτώσεις  ρευστοποιούνται πιο εύκολα από τα πιο παραδοσιακά προϊόντα αλλά όπως είπαμε και παραπάνω  όταν χρησιμοποιείται ένα CFD  δεν είστε ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου, αλλά μόνο προβλέπετε μεταβολές στην τιμή του (έτσι δεν λαμβάνετε μερίσματα και δεν παίρνετε  δικαιώματα που προκύπτουν από την ιδιοκτησία του περιουσιακού στοιχείου).

Κρυπτονομισματα

Με την χρήση της τεχνολογίας του blocκchain τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί μία καινούρια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων τα οποία ονομάζονται κρυπτονομίσματα και αποτελούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.Το πιο γνωστό από αυτά το bitcoin το οποίο είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τον χρυσό ως μέσο αποθήκευσης αξίας ενώ αυτή την στιγμή χρησιμοποιείται είδη σε πραγματικές συναλλαγές.

Σήμερα υπάρχουν πολλά διαφορετικά κρυπτονομίσματα τα οποία παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στην τεχνολογία που χρησιμοποιούν αλλά και στις εφαρμογές τους. Η αγορά αυτή αποτελεί μία νέα αγορά υψηλού ρίσκου η οποία όμως μπορεί να δώσει πολύ μεγάλες αποδόσεις σε έναν επενδυτή καθώς τα κρυπτονομίσματα φημίζονται για τις ραγδαίες μεταβολές στην τιμή τους.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της επένδυσης σε κρυπτονομίσματα μέσο ενός παρόχου CFD είναι ότι τα μεγάλα ανταλλακτήρια Κρυπτονομισμάτων  υποφέρουν από ζητήματα προστασίας του χρήστη και επαρκούς νομοθέτησης  ενώ οι πάροχοι CFD λειτουργούν νόμιμα και με άδεια.

 

Ποιες επενδύσεις είναι κατάλληλες για εμένα;

Το ιδανικό χρηματοδοτικό μέσο για τον κάθε  επενδυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για τον νέο παίχτη το διαθέσιμο κεφάλαιο θα υπαγορεύσει σε μεγάλο βαθμό το είδος του μέσου που μπορεί να ανταλλάξει,  για παράδειγμα η επένδυση σε κρατικά ομόλογα θα απαιτήσει από τον επενδυτή να διαθέσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε σύγκριση με τις αγορές συναλλάγματος όπου τα χρησιμοποιώντας CFD κάποιος μπορεί να συμμετέχει ακόμα και με 100 ευρώ.

Η αγορά CFD  αποτελεί το goto προορισμό για τους περισσότερους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία των επενδύσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς τα CFD διαθέτουν πολύ μεγάλο  ημερήσιο κύκλο εργασιών, καθιστώντας τα πολύ ρευστοποιήσιμα, ιδανικά για το άνοιγμα και το κλείσιμο των συναλλαγών με ευκολία ώστε να επωφεληθείτε από τις μικρές μεταβολές των τιμών.Η χαμηλή κεφαλαιακή απαίτηση είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι διαπραγματεύονται CFD, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα.

 Με ένα μικρό κεφάλαιο  από  100 έως 1000 Ευρώ, κάποιος μπορεί να ανοίξει ένα λογαριασμό και να ανταλλάξει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων CFD.

 

Μια Σύνοψη

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές φιλοξενούν ένα ευρύ φάσμα μέσων που μπορεί κανείς να ανταλλάξει. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η κάθε εναλλακτική λύση θα ήταν καλή για τον οπουδήποτε επενδυτή. Η σαφής κατανόηση ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου καθώς και οι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του είναι ένας σίγουρος τρόπος να ξεκινήσει μια κερδοφόρα επενδυτική σταδιοδρομία.

Ένας αρχάριος επενδυτής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επενδύσει σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο μέχρι να έχει αποκτήσει επαρκή γνώση των παραγόντων που μπορεί να τον επηρεάσουν. Η επιλογή μιας χρηματοοικονομικής ασφάλειας μόνο και μόνο επειδή είναι δημοφιλής και η μη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης έρευνας είναι ένας σίγουρος τρόπος για να χάσει κάποιος χρήματα.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.

Share Tweet

Top Πάροχοι σε crypto trading

Kriptomat Αγοραπωλησίες crypto στην Kriptomat
Το κεφάλαιο σας βρίσκετε σε κίνδυνο. Προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτονομισμάτων
Ava Trade Συνδέσου και ξεκίνα τις συναλαγές!
*71% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Plus500 Ξεκίνα με Plus500
*72% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Capital Capital.com
Το 76.72% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.