Κατανοώντας ένα φθηνό κρυπτονόμισμα: Η κεφαλαιοποίηση

Καθώς το 2021 είναι ένα έτος ανόδου της αγοράς κρυπτονομισμάτων, με τις τιμές τους να αυξάνονται, νέα κρυπτονομίσματα να εμφανίζονται συνεχώς  και την υιοθέτηση του Bitcoin να είναι όλο και πιο έντονη υπάρχει μία τάση στους νέους επενδυτές να αναζητούν ένα φθηνό κρυπτονόμισμα για επένδυση.

Το μπέρδεμα σχετικά με το “Φθηνό κρυπτονόμισμα”

Τι είναι όμως ένα φθηνό κρυπτονόμισμα; Παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα στην σελίδα μας είναι προφανές ότι οι τιμές των διαφορετικών νομισμάτων ποικίλουν καθώς κυμαίνονται από μερικά λεπτά του ευρώ (€) και φτάνουν τα 50.000€ ( τιμή του Bitcoin). Παρόλα αυτά η τιμή ενός νομίσματος δεν είναι το μέτρο της κατάταξης που χρησιμοποιούμε αλλά το μέτρο κατάταξης  είναι η κεφαλαιοποίηση του.

φθηνό κρυπτονόμισμα

Πολλοί νέοι επενδυτές και traders θεωρούν ότι ένα κρυπτονόμισμα με χαμηλή τιμή αγοράς έχει μεγαλύτερες προοπτικές ανόδου καθώς προσδοκούν ότι η τιμή του θα προσεγγίσει την τιμή του BTC . Όμως αυτό που έχει σημασία για το μέγεθος ενός κρυπτονομίσματος δεν είναι η τιμή του αλλά η κεφαλαιοποίηση του και για να μην οδηγείτε κάποιος αρχάριος σε λάθος συμπεράσματα για την “αξία” ενός νομίσματος θα αναπτύξουμε στο σημείο αυτό την έννοια της κεφαλαιοποίησης.

Τι είναι η κεφαλαιοποίηση;

Ο όρος κεφαλαιοποίηση αγοράς (ή ανώτατο όριο αγοράς) αναφέρεται σε μια μέτρηση που μετρά το σχετικό μέγεθος ενός κρυπτονομίσματος. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τρέχουσα αγοραία τιμή ενός συγκεκριμένου νομίσματος ή με τον συνολικό αριθμό κερμάτων που κυκλοφορούν.

Όριο αγοράς = Τρέχουσα τιμή x Κυκλοφορία προσφοράς

Για παράδειγμα, εάν κάθε μονάδα κρυπτονομίσματος διαπραγματεύεται στα 10,00 € και κυκλοφορούν 50.000.000 νομίσματα, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για αυτό το θα είναι 500.000.000 €.  Έτσι το Cardano έχει μεγαλύτερη τιμή από το Litecoin παρόλο που το πρώρο αξίζει κοντά στο 1,02€ ενώ το litecoin κοντά στα 165,56 € επειδή κυκλοφορούν λιγότερα litecoin. Ενώ το ανώτατο όριο αγοράς μπορεί να προσφέρει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και την απόδοση μιας εταιρείας ή ενός κρυπτονομίσματος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν είναι το ίδιο με την εισροή χρημάτων. Έτσι, δεν αντιπροσωπεύει πόσα χρήματα είναι στην αγορά. Αυτό είναι μια κοινή παρανόηση επειδή ο υπολογισμός του ανώτατου ορίου αγοράς εξαρτάται άμεσα από την τιμή, αλλά στην πραγματικότητα, μια σχετικά μικρή διακύμανση της τιμής μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το ανώτατο όριο της αγοράς.

Η μεταβολή της τιμής σε ένα φθηνό κρυπτονόμισμα.

Λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο παράδειγμα, μερικά εκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν ενδεχομένως να αυξήσουν την τιμή ενός νομίσματος από 10,00 € σε 15,00 €, γεγονός που θα προκαλούσε αύξηση του ανώτατου ορίου αγοράς από 500.000.000 € σε 750.000.000 €. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε εισροή 250.000.000 € στην αγορά. Στην πραγματικότητα, το χρηματικό ποσό που απαιτείται για να προκαλέσει μια τέτοια αύξηση της τιμής εξαρτάται από τον όγκο και τη ρευστότητα, που είναι διακριτές αλλά σχετικές έννοιες.

Ενώ ο όγκος σχετίζεται με τον αριθμό των περιουσιακών στοιχείων που ανταλλάσσονται εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου, η ρευστότητα είναι βασικά ο βαθμός στον οποίο το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί γρήγορα χωρίς να προκαλέσει υπερβολική επίδραση στην τιμή.

Με απλά λόγια, μια αγορά μεγάλου όγκου και ρευστότητας (όπως για παράδειγμα το Bitcoin η το Ethereum) δεν μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί επειδή υπάρχουν πολλές παραγγελίες στο βιβλίο παραγγελιών και πιθανώς ένας μεγάλος όγκος παραγγελιών εντός των διαφορετικών τιμών τιμών. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μια λιγότερο ευμετάβλητη αγορά, που σημαίνει ότι ένας μεγαλοεπενδυτής (φάλαινα) θα χρειαζόταν πολλά χρήματα για να χειριστεί σημαντικά την τιμή. Αντιθέτως, ένα λεπτό βιβλίο παραγγελιών μιας αγοράς χαμηλού όγκου όπως ένα νέο μικρό κρυπτονόμισμα θα μπορούσε εύκολα να επηρεαστεί με ένα σχετικά μικρό χρηματικό ποσό, προκαλώντας σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην τιμή όσο και στην κεφαλαιοποίηση. Για αυτό το λόγο τα μικρότερη νομίσματα σημειώνουν πιο έντονες διακυμάνσεις σχετικά με τα μεγαλύτερα . ( Τόσο στην πτώση όσο και στην άνοδο)

Πρακτικά συμπεράσματα

Ολοκληρώνοντας θα συνοψίσουμε τα βασικά σημεία του άρθρου:

  • Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η μικρή τιμή της μονάδας ενός κρυπτονομίσματος είναι μέτρο του πόσο “αξίξει” το νόμισμα.
  • Μικρή τιμή ενός νομίσματος δεν σημαίνει αναγκαστικά άνοδο και κέρδη της επένδυσης σε αυτό.
  • Τα κρυπτονομίσματα με μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και όγκο συναλλαγών επηρεάζονται δυσκολότερα ενώ στα μικρότερα νομίσματα παρατηρούμε πιο έντονες διακυμάνσεις των τιμών τους.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.

Share Tweet

Top Πάροχοι σε crypto trading

Binance Binance.com
Το κεφάλαιο σας βρίσκεται σε κίνδυνο προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτνομισμάτων
Kriptomat Αγοραπωλησίες crypto στην Kriptomat
Το κεφάλαιο σας βρίσκετε σε κίνδυνο. Προσοχή στην μεταβλητότητα των τιμών των κρυπτονομισμάτων
Capital Capital.com
Το 76.72% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
Ava Trade Συνδέσου και ξεκίνα τις συναλαγές!
*71% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD με αυτό τον πάροχο.
Plus500 Ξεκίνα με Plus500
*86% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα